Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?

Autorzy: Aleksandra Wilk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: kobiety na rynku pracy dyskryminacja płciowa zawodowy potencjał kobiet
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (167-176)
Klasyfikacja JEL: J16 J71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zjawisko zawodowej dyskryminacji kobiet. Dzięki wykorzystaniu metody przeglądu literatury omówiono teoretyczny aspekt zagadnienia oraz dokonano prezentacji możliwych środków i sposobów zwalczania tej patologii w obliczu wciąż niewielkiego spożytkowania potencjału kobiet na rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że kobiety mają znaczący potencjał, który wciąż w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywany jest przez organizacje. Liczne programy i projekty realizowane w ramach zwalczania dyskryminacji nadal nie są wystarczające, a zjawisko zawodowej nierówności płci dotyka wielu kobiet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dijkstra, A.G., Plantega, J. (2003). Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2.Drela, K. (2014). Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 840. Ekonomiczne Problemy Usług, 114, 105–125.
3.Eagly, A.H., Carli, L.L. (2008). Kobiety górą! Jak przetrwać w labiryncie biznesu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
4.GUS (2016). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.Holska, A. (2017). Kobiece przywództwo w zarządzaniu organizacją – szansa czy zagrożenie? Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 1 (19), 12–20.
6.Kalinowska-Nawrotek, B. (2005). Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
7.Konstytucja RP (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997, nr 78, poz. 483.
8.Kozak, S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Difin.
9.Lewandowska, K. (2011). Dyskryminacja kobiet na współczesnym rynku pracy w Polsce. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 11, 113–141.
10.Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Lewicka, D. (red.) (2014). Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Lewicka, D., Wziątek-Staśko, A. (2009). Discrimination at work – unfortunately not only in theory. Management and Sustainable Development, 2 (23), 52–58.
13.MRPiPS (2017). Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2016 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki. Pobrano z: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-kobiet-na-rynku- pracy (26.11.2017).
14.Naumann, E. (2007). Dyskryminacja w prawie pracy. Pobrano z: http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/dyskryminacja-w-prawie-pracy (22.11.2017).
15.Nowakowska, E. (2004). Szklany sufit, lepka podłoga. Polityka, 8, 82–86.
16.Puls Biznesu (2016). Ranking 100 kobiet biznesu 2016. Pobrano z: https://www.pb.pl/100kobietbiznesu/laureatki/2016 (26.11.2017).
17.Sowińska, M. (2015). Niedyskryminacja w zatrudnieniu prawem każdej kobiety. Gdańsko--Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 5, 75–88.
18.Ustawa (1964). Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. DzU 1964, nr 9, poz. 59.
19.Ustawa (1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. DzU 1998, nr 21, poz. 94 (tekst jedn.).
20.Zenger, J., Folkman, J. (2012). Are Women Better Leaders than Men? Pobrano z: https://hbr.org/2012/03/a- study-in-leadership-women-do (22.11.2017).
21.Znańska-Kozłowska, K. (2012). Dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie, 25, 172–185.
22.Zwiech, P. (2010). Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 20, 271–287.