Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w kontekście zarządzania ryzykiem w administracji publicznej

10 (9-18) Seweryn Cichoń Więcej
2.

Zastosowanie zasad ergonomii w telepracy. Przegląd rozwiązań

10 (19-28) Aleksandra Dewicka, Michał Trziszka Więcej
3.

Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji

10 (29-38) Jacek Dziwulski Więcej
4.

Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna

10 (39-48) Grażyna Gruszczyńska-Malec, Łucja Waligóra Więcej
5.

Zarządzanie talentami jako komponent innowacyjnej kultury organizacji przedsiębiorstw

10 (49-58) Katarzyna Himstedt Więcej
6.

Cechy kariery tradycyjnej i nowych koncepcji kariery

10 (59-68) Agnieszka Jarosik-Michalak Więcej
7.

Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji

10 (69-78) Andrzej Kozina, Ewelina Zioła-Kowalczyk Więcej
8.

Percepcja wartości własnego kapitału ludzkiego

10 (79-88) Anna Lipka Więcej
9.

Dylematy wyboru mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

11 (89-99) Magdalena Majowska Więcej
10.

Specyfika organizowania castingu w procesie selekcji artystów

10 (101-110) Patrycja Mizera-Pęczek Więcej
11.

Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy

10 (111-120) Monika Pec, Anna Słaby, Wiesław Tereszko Więcej
12.

Employee 4.0 from the competitive perspective


(Pracownik 4.0 z perspektywy kompetencji)
9 (121-129) Katarzyna Piwowar-Sulej Więcej
13.

Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – analiza efektów kształcenia i programów studiów

11 (131-141) Maciej Stępiński Więcej
14.

Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkim

9 (143-151) Wiesław Tereszko, Monika Pec Więcej
15.

Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999–2015

14 (153-166) Małgorzata Wesołowska Więcej
16.

Kobieta na rynku pracy – obiekt dyskryminacji czy nieodkryty potencjał?

10 (167-176) Aleksandra Wilk Więcej
17.

Zjawisko śmierci z przepracowania

10 (177-186) Marcin Żemigała Więcej
18.

Job crafting wśród polskich pracowników

11 (187-197) Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka Więcej
19.

Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników

11 (199-209) Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska Więcej
20.

Gry szkoleniowe osadzone w realiach branży piwowarskiej – studium przypadku

10 (211-220) Marek Kalinowski, Joanna Litwin Więcej
21.

Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych

11 (221-231) Maria Majewska, Kinga Przybylczak Więcej
22.

Obszary przyszłych zmian w przedsiębiorstwach w percepcji pracowników

12 (233-244) Teresa Myjak Więcej
23.

Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y

10 (245-254) Elżbieta Robak Więcej
24.

Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w dobie gospodarki wiedzy na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)

11 (255-265) Łukasz Siemieniuk Więcej
25.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna

11 (267-277) Marta Żerkowska-Balas Więcej
26.

Recenzja. Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

5 (279-283) Marta Młokosiewicz Więcej