Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999–2015

Autorzy: Małgorzata Wesołowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: zróżnicowanie płac bezrobocie wydajność województwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (153-166)
Klasyfikacja JEL: C23 E24 J31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie statystycznej analizy determinant (stopy bezrobocia, wydajności pracy) mających wpływ na przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich województwach w latach 1999–2015. Analiza została przeprowadzona na gruncie kompilacji modeli płac efektywnościowych typu Solowa-Summersa oraz neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego. W rezultacie badań dowiedziono istotnej statystycznie dodatniej zależności pomiędzy wzrostem wydajności pracy oraz wzrostem poziomu płac. Na poziomie województw nie udało się jednak dowieść istnienia istotnie statystycznie ujemnej zależności pomiędzy wysokością stóp bezrobocia a płacami w badanym okresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abel, A.B., Bernanke, B.S., Croushore, D. (2017). Macroeconomics. New York: Pearson.
2.Adamczyk, A., Tokarski, T., Włodarczyk, R.W. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce. Gospodarka Narodowa, 9, 87–108.
3.Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R. (2014). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
4.Buchelt, B., Kubica, I., Łukasiewicz, G., Purgał-Popiela, J. (2014). Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5.Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Mankiw, N.G. (2000). Macroeconomics. New York: Worth Publishers.
7.Mankiw, N.G., Romer, D., Weil, D.N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 2 (107), 407–437.
8.Mortensen, D.T. (2012). Dyspersja płac. Dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie? Warszawa: PWE.
9.Nonneman, W., Vanhoudt, P. (1996). A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for the OECD Countries. Quarterly Journal of Economics, 111, 943–953.
10.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.
11.Pocztowski, A., Miś, A. (2000). Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
12.Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 65–94.
14.Solow, R.M. (1979). Another Possible Sources of Wage Stickiness. Journal of Macroeconomics, 1, 79–82.
15.Summers, L.H. (1988). Relative Wages, Efficiency Wages, and Keynesian Unemployment. American Economic Review, 78, 383–388.
16.Szopa, B. (2005). Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
17.Tokarski, T. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie płac w polskich powiatach. Studia Prawno-Ekonomiczne, 85, 287–308.