Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Specyfika organizowania castingu w procesie selekcji artystów

Autorzy: Patrycja Mizera-Pęczek
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: selekcja kandydatów selekcja artystów casting
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (101-110)
Klasyfikacja JEL: M12 O15 Z11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie specyfiki organizowania castingu w procesie selekcji artystów. Artykuł jest rezultatem analizy dostępnych tekstów dotyczących selekcji artystów jako kandydatów do pracy oraz badań własnych autorki realizowanych metodą obserwacji bezpośredniej. Obserwacja była prowadzona w dwóch instytucjach artystycznych: teatrze i filharmonii. Celem badania było zapoznanie się z terenem, w którym realizowano casting, w kontekstach organizacji czasu i przestrzeni, rzeczy, aktorów społecznych i interakcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogacz-Wojtanowska, E., Batko, R., Hojda, P., Wrona, S. (2015), Ogólnopolskie badanie losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych. Raport ogólny. Kraków. Pobrano z: http://artystapostudiach.pl/public/Og%C3%B3lnopolskie%20Badanie%2Los%C3%B3w%20Zawodowych%20Absolwent%C3%B3w%20Uczelni%20Artystycznych%20-%20raport%20og%C3%B3lny.pdf (28.11.2017).
2.Brodzka, E. (2014). Reżyseria obsady – Dobór obsady jest fascynującym procesem. Z Ewą Brodzką rozmawia Anna Kilian. Problematyka developmentu produkcyjnego. Audiowizualni.pl. Pobrano z: http://www.kipa.pl/index.php/development-filmowy/development-produkcyjny/problematyka-developmentu-produkcyjnego/8728-rezyseria-obsady-dobor-obsady-jest-fascynujacym-procesem (28.11.2017).
3.Ciesielska, M., Wolanik Bostrom, K., Ohlander, M. (2012), Obserwacja. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (s. 42–68). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Flemming, E.G. (1934). Personality and artistic talent. The Journal of Educational Sociology, 1 (8), 27–33.
5.Irving, D.K., Rea, P.W. (2006). Producing and Directing the Short Film and Video. Boston: Focal Press.
6.Kierzkowski, M., Lawendowski, R. (2015). Trema muzyczna jako czynnik psychologiczny zagrażający w karierze artystycznej. Koncepcje teoretyczne i przegląd badań. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 4 (29), 279–293.
7.Kostera, M., Średnicka, J. (2016), Poezja i zarządzanie. Inspiracje dla menedżera humanisty W: M. Kostera, B. Nierenberg (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym (s. 151–168). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8.Rooney, B., Belli, M.L. (2011). Directors Tell the Story. Master the Craft of Television and Film Directing. Boston: Focal Press.
9.Sadowski, M. (2014). Reżyseria obsady – Casting i wybór aktorów są decydujące dla filmu. Problematyka developmentu produkcyjnego. Audiowizualni.pl 2014. Pobrano z: http://www.audiowizualni.pl/index.php/development-filmowy/development-produkcyjny/problematyka-developmentu-produkcyjnego/8726-rezyseria-obsady-casting-i-wybor-aktorow-sa-decydujace-dla-filmu (28.11.2017).
10.Salwa, O. (2014). Reżyser castingu: wirtuoz drugich skrzypiec. Magazyn Filmowy, 5. Pobrano z: https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,18885,1,1,Rezyser-castingu-wirtuoz-drugichskrzypiec.html (28.11. 2017).
11.Scapolan, A., Montanari, F. (2013). How to attract and retain artistic talent: The case of an Italian ballet company. International Journal of Arts Management, 1 (16), 4–19.
12.Thorne, P. (1992). Selection for Creative Occupations. W: P. Herriot, Assessment and Selection in Organizations (s. 593–602). New York: John Wiley & Sons.
13.Varnabova, L. (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.