Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Obszary przyszłych zmian w przedsiębiorstwach w percepcji pracowników

Autorzy: Teresa Myjak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny
Słowa kluczowe: zmiany przedsiębiorstwo pracownicy badania własne
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (233-244)
Klasyfikacja JEL: D23 D29 J29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę zmian oraz antycypowane przez respondentów obszary zmian w przedsiębiorstwie. Publikacja jest oparta na wyselekcjonowanej literaturze przedmiotu oraz wynikach badań własnych. Analizę danych statystycznych sporządzono na podstawie obliczeń wykonanych w programie Excel oraz w programie Statistica. Metodę statystyczną wykorzystaną w publikacji stanowi analiza jednowymiarowa obejmująca opis podstawowych wyników badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cannon, J.A., McGee, R. (2015). Rozwój i zmiana organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Czop, K. (2001). Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie. W: M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi (s. 240–259). Warszawa: Difin.
3.Dobieszewska, A. (2013). Portierzy zmian. Narzędzia coachingowe we wdrażaniu zmian. Personel i Zarządzanie, 2, 32–35.
4.Heliak, M. (2010). Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym jako podstawa do zmian w przedsiębiorstwie. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 33–48). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
5.McNamara, C. (2017). Organizational Change and Development (Managing Change and Change Management). Free Management Library. Pobrano z: https://managementhelp.org/organizationalchange (15.11.2017).
6.Olejczyk-Kita, K. (2016). Ciągła zmiana – czy zasoby stanowią barierę? W: A. Jaki, M. Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych (s. 13–19). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
7.Olkowski, J. (2016). Status quo czy zmiana? Decyzje menedżerskie a polityka personalna firmy. Personel i Zarządzanie, 12, 52–55.
8.Pachura, A., Nitkiewicz, T., Kuraś, M. (2016). Zmiana a sukces organizacji – porównawcze studium przypadku wybranych przedsiębiorstw. W: A. Jaki, M. Kowalik (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych (s. 29–40). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
9.Płonka, M. (2011). Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych. W: D. Fatuła (red.), Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach (s. 13–31). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
10.Puchalski, J. (2010). Skuteczność i przewidywalność w zarządzaniu zmianą zachowań członków organizacji. Analiza przypadku. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi (s. 103–108). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
11.Roszak, M. (2016). Zmiany, zmiany, zmiany... Problemy Jakości, 7–8, 58–58.
12.Sobka, M. (2014). Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce. Lublin: Politechnika Lubelska.
13.Zając, C. (2006). Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.