Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Rynek nieruchomości rolnych na obszarach chronionych

Autorzy: Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: nieruchomości rolne obszary chronione rynek nieruchomości rolnych
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (99-112)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi położonymi na obszarach chronionych, prowadzonych w latach 2010–2015. Analiza dotyczyła cen transakcyjnych oraz liczby transakcji, których przedmiotem były nieruchomości rolne położone na obszarach chronionych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
2.Ciechanowicz McLean, J. (2005). Obrót nieruchomościami rolnymi na obszarach prawnej ochrony przyrody. Studia Iuridica Agraria, 4, 249–259.
3.Dziworska, K., Trojanowska, D. (2007). Kierunki rozwoju nieruchomości w Polsce. W: K. Dziworska, T.G. Geurts, P. Lorens (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości (s. 23–39). Gdańsk: Urbanista.
4.Dzun, W. (2007). Gospodarowanie zasobami ziemi rolnej w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2, 62–78.
5.Kałkowski, L. (red.) (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
6.Perepeczko, B. (2010). Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych. Wieś i Rolnictwo, 1 (146), 157–170.
7.Przygodzka, R. (2006). Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa – przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
8.Radzewicz, A., Wiśniewski, R. (2011). Niepewność rynku nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1), 47–57.
9.Załęczna, M. (2010). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich. Łódź: Wyd. UŁ.