Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Przyczyny niepowodzeń funduszy inwestycyjnych zamkniętych nieruchomości w Polsce działających w latach 2004–2016 na przykładzie FIZ BPH Sektora Nieruchomości

Autorzy: Michał Dudka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości fundusze rynku nieruchomości finansowanie rynku nieruchomości źródła finansowania fundusze inwestycyjne zamknięte ponoszenie strat
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (145-157)
Klasyfikacja JEL: R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Nieruchomości zostały stworzone jako źródło pewnych i bezpiecznych inwestycji. Niestety z uwagi na niekorzystne czynniki mające bezpośredni wpływ na zyski firm zarządzających powierzonym kapitałem FIZ Nieruchomości w warunkach polskich nie sprawdziły się i wykazały w większości niekorzystne wyniki finansowe na dzień zamknięcia (działających w latach 2004–2016). Powodem takiego stanu rzeczy jest szereg złych decyzji inwestycyjnych wynikających bezpośrednio z dekoniunktury, która pojawia się na rynku wraz z kryzysem ekonomicznym roku 2008. Spadki na giełdach i rynku nieruchomości wsparte błędnie określonymi założeniami zarządzających funduszami spotęgowały straty poniesione przez fundusze. Negatywne doświadczenia inwestorów z funduszami zarejestrowanymi w latach 2004–2016 mają wciąż negatywny wpływ na tworzenie nowych, lepiej zarządzanych i właściwie zabezpieczonych FIZ Nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M., Matkowski, R. (2001). Inwestycje w nieruchomości. Warszawa: Poltext.
2.http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/bph-fiz-sektora-nieruchomosci--wezwanie-na-certyfikaty/x0t4190 (15.01.2017).
3.http://www.forbes.pl/czego-nauczy-porazka-funduszu-bph-sektora-nieruchomosci,artykuly,204949,1,1.html (15.01.2017).
4.https://www.pekao24.pl/_usercontent/_Informacja_o_funduszach_inwestycyjnych_P24.pdf (15.01.2017).
5.Jadwosiuk, B., Rożko, K. (2010). ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Warszawa: KNF.
6.Krawiec, W. (2008). Realizacja Polityki Inwestycyjnej Polskich Funduszy Nieruchomości. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
7.Krupa, D. (2008). Zamknięte fundusze inwestycyjne. Warszawa: CeDeWu.
8.Kucharska-Stasiak, E. (1999). Inwestowanie w nieruchomości. Gdańsk: Valor.
9.PIONRTT PPFTF S.A. Pobrane z: http://www.pioneer.com.pl/port/arts.data_center (15.01.2017).
10.Rogala, M.(2006). Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Warszawa: Helios.