Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: mieszkania spółdzielcze spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu rynek nieruchomości
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (373-384)
Klasyfikacja JEL: D61 H61 H72 H82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania było przedstawienie częściowych wyników badań przeprowadzonych w latach 2010–2015. Badaniami zostały objęte wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przedmiotem zainteresowania autorów była między innymi analiza podaży, popytu i ceny występujących na rynku lokali mieszkalnych, w tym lokali spółdzielczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
2.Case, K.E., Shiller, R.J. (1990a). Forecasting Prices and Excess Returns in the Housing Market. Real Estate Economics, 18 (3), 253–273.
3.Case, K.E., Shiller, R.J. (1990b). The Efficiency of the Market for Single-family Homes. The American Economic Review, 79 (1), 125–137.
4.Dziewor, K.H. (2005). Gospodarka zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowej (koszty, przychody, pożytki, kalkulacje i opodatkowanie). Warszawa: Centrum.
5.Foryś, I. (2014). „Mieszkanie dla młodych” – rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1), 175–187.
6.Foryś, I. (2015). Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (1), 149–159.
7.Foryś, I., Nowak, M. (2012). Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Warszawa: Poltext.
8.Frąckowiak, M. (2008). Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa. Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
9.Gdakowicz, A., Hozer, J. (2015). Linia oporu i wsparcia na rynku nieruchomości mieszkaniowych i rolnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (1), 161–179.
10.Glaeser, E.L., Gyourko, J. (2006). Housing Dynamics. Working Paper 12787, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
11.Gotfalski, Z. (2011). Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Materiały z Konferencji programowej – Bydgoszcz 4.11.2010 r. Warszawa.
12.Hopfer, A., Cellmer, R. (1997) Rynek nieruchomości. Olsztyn: Wyd. ART.
13.Hozer, J., Gdakowicz, A. (2013). Analiza cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w wybranych miastach Polski w latach 2007–2012. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31 (2), 187–200.
14.Jórdeczka, T., Drozd-Jaśniewicz, I. (2011). Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce – stan i perspektywy. Informacje i Komunikaty Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 11, 52–63.
15.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
16.Muellbauer, J., Murphy, A. (2006). Booms and Busts in the UK Housing Market. The Economic Journal, 107, s. 1701–1727.
17.Śliwiński, A. (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Placet,.
18.Trojanek, R. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
19.Załęczna, M. (2010). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich. Łódź: Wyd. UŁ.