Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Innowacyjność Polski w latach 2011–2015. Znaczenie i bariery

Autorzy: Milena Krymowska
Słowa kluczowe: innowacja bariery innowacyjności konkurencja
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (151-161)
Klasyfikacja JEL: O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Autorka wnioskuje, iż pomimo wzrostu liczby wprowadzonych innowacji w Polsce w ostatnich latach jej poziom na tle innych krajów Unii Europejskiej nadal jest bardzo niski. Polska w dalszym ciągu znajduje się w grupie najsłabiej rozwiniętych krajów pod względem innowacyjności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2001). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
2.Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wyd. PW.
3.Ferraresi, A., Quandt, C., dos Santos, S., Frega, J. (2012). Knowledge Management and Strategic Orientation: Leveraging Innovativeness and Performance. Journal of Knowledge Management, 5, 688–701.
4.Gallo, C., Jobs, S. (2011). Sekrety innowacji zupełnie inaczej – reguły przełomowego sukcesu. Kraków: Znak Literanova.
5.Grego-Planer, D., Popławski, W., Zastempowski, M. (2011). Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki. Toruń: Wyd. UMK.
6.Janasz, K., Wiśniewska, J. (2013). Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami. Warszawa: CeDeWu.
7.Janasz, W. (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Warszawa: Difin.
8.Jasiński, A. (1992). Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku. Warszawa: KiW.
9.Kotler, P. (2004). Marketing lateralny. Warszawa: PWE.
10.Mirow, C., Hoelzle, K., Gemuenden, H. (2008). The Ambidextrous Organization in Practice: Barriers to Innovation Within Research and Development. Academy of Management Proceedings, 1, 1–6.
11.Shippers, M., West, M., Dawson, J. (2012). Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context. Journal of Management, 6, 769–788.
12.Thomas, N. (2009). Kreatywność i innowacje według J. Aaira. Kraków: Wolters Kluwer.
13.Trzmiel-Grzybowska, W. (2011). Rozwój przedsiębiorczości przez innowacje w Polsce Wschodniej. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki (s. 353–367). Szczecin: WNUS.
14.Wiszniewski, W. (1999). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”.
15.Wójcik-Karpacz, A., Mazurkiewicz, S. (2015). Rola parków technologicznych w kształtowaniu przedsiębiorczego rozwoju przedsiębiorstw. Markting i Rynek, 5, 575–590.
16.www.stat.gov.pl (18.02.2018).