Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Instytucjonalne ograniczenia rozwoju dóbr informacyjnych

Autorzy: Sławomir Czetwertyński ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: dobra informacyjne książki elektroniczne instytucje
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:16 (5-20)
Klasyfikacja JEL: B15 D02
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza kwestie rozwoju dóbr informacyjnych na przykładzie analizy historycznej książki. Celem artykułu jest próba uprawdopodobnienia hipotezy głoszącej, że panujące uwarunkowania instytucjonalne (w tym nieformalne) określają granicę spadku kosztów krańcowych produkcji dóbr informacyjnych. Materiałem badawczym w niniejszym artykule są studia nad rozwojem słowa pisanego oraz współczesne raporty dotyczące sytuacji na rynku książek elektronicznych. Zastosowana metoda badawcza ma charakter dedukcyjny i eklektyczny, który polega na elastycznym stosowaniu wnioskowania neoklasycznego i instytucjonalnego. W toku prowadzonych rozważań stwierdzono istotność czynników instytucjonalnych w kształtowaniu się preferencji konsumentów na rynkach książek. Za zasadne uznano więc rozszerzenie wnioskowania neoklasycznego o czynniki analizy instytucjonalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C. (2008). Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsument ma głos. Poznań: Media Rodzina.
2.Anderson, C. (2011). Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen. Kraków: Znak Literanova.
3.AuthorErnings. (2017). February 2017 Big, Bad, Wide & International Report: covering Amazon, Apple, B&N, and Kobo ebook sales in the US, UK, Canada, Australia, and New Zealand. Pobrano z: http://authorearnings.com/report/february-2017/ (16.03.2014).
4.Bakos, Y., Brynjolfsson, E. (1999). Bundling Information Goods: Pricing, Profits, and Efficiency. Management Science, 45 (12), 1613–1630. DOI: 10.1287/mnsc.45.12.1613.
5.Bakos, Y., Brynjolfsson, E. (2000). Bundling and Competition on the Internet. Marketing Science, 19 (1), 63–82. DOI: 10.1287/mksc.19.1.63.15182.
6.Becker, G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachować ludzkich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
7.Bieńkowska, B., Chamerska, H. (1987). Zarys dziejów książki. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
8.Bieńkowska, B., Maruszak, E. (2005). Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej.
9.Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Brady, M. (2013). Why do young readers prefer print to ebooks? Pobrano z: www.theguardian.com/books/booksblog/2013/dec/04/ebooks-amazon (10.01.2018).
11.Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Chalmers, A.F. (1993). Czym jest to, co zwiemy nauką? Wrocław: Wydawnictwo Siedmiogród.
13.Cocozza, P. (2017). How eBooks lost their shine: ‘Kindles now look clunky and unhip’. Pobrano z: www.theguardian.com/books/2017/apr/27/how-ebooks-lost-their-shine-kindles-look-clunky-unhip- (10.01.2018).
14.Czetwertyński, S. (2017). Paradoks cenowy produktów wirtualnych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
15.Dahl, S. (1965). Dzieje książki. Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
16.Daily Chart. (2014). Turning the pixelated page. Pobrano z: www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/10/daily-chart-4?fsrc=scn/fb/wl/dc/turningpixelated (16.03.2014).
17.Duffer, E. (2017). E-Book Sales Down At Simon & Schuster And Across Industry. Pobrano z: www.forbes.com/sites/ellenduffer/2017/11/28/e-book-sales-down-at-simon-schuster-and-across-industry/#7a9d09114e35 (16.03.2014).
18.Fitzpatrick, M. (2013). Why Japanese readers don’t like e-books. Pobrano z: fortune.com/2013/02/11/why-japanese-readers-dont-like-e-books/ (10.01.2018).
19.Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
20.Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi. Warszawa: CH BECK.
21.Klimczak, B. (2015). Mikroekonomia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
22.Kottasová, I. (2017). Real books are back. E-book sales plunge nearly 20%. Pobrano z: money.cnn.com/2017/04/27/media/ebooks-sales-real-books/index.html (16.03.2014).
23.Kuciński, K. (2010). Istota nauk ekonomicznych. W: K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania (s. 15–52). Warszawa: Difin.
24.Lakatos, I. (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes. W: J. Worrall, G. Currie (red.), Philosophical Papers Volumen 1. Cambridge: Cambridge University Press.
25.Lebert, M. (2011). eBooks: 1998 – The first ebook readers. Pobrane z: www.gutenbergnews.org/20110716/ebooks-1998-the-first-ebook-readers/ (10.01.2018).
26.Levinson, P. (1999). Digital McLuhan. A Guide to the Information Millennium. London/New York: Routledge.
27.Levinson, P. (2006). Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
28.Pirożyński, J. 2002. Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Przyrowski, Z. (1975). Niezwykłe dzieje zwykłych rzeczy. Słowo drukowane. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”.
30.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
31.Shapiro, C., Varian, H.R. (2007). Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
32.Staniek, Z. (2017). Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne. Warszawa: Difin.
33.Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
34.Statista (2017a). eBook – Outlook report, Digital Media Market Report. Pobrano z: www.statista.com/outlook/213/100/ebook/worldwide# (10.01.2018).
35.Statista (2017b). Digital Market Outlook, Product & Methodology. Hamburg: Statista.
36.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
37.Zawiślak, A.M. (2011). O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zdziwień i paradoksów. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.