Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Pedagogical aspects of robot anthropomorphism in the light of the critical historical theory
(Pedagogiczne aspekty antropomorfizacji robotów w świetle teorii krytyczno-historycznej)

Autorzy: Krzysztof Łuszczek
University of Szczecin, Faculty of Theology
Słowa kluczowe: robotyka społeczna informatyka afektywna antropomorfizm pedagogika
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (37-50)
Klasyfikacja JEL: J17
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ciągu XX wieku technologia stała się częścią środowiska człowieka. Ma ona coraz większy wpływ na ludzkie życie. Celem badań było prześledzenie jednego z aspektów tego wpływu – rosnącej antropomorfizacji maszyn – i uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ ma to zjawisko na rozwój najmłodszych użytkowników technologii? W badaniach użyto metody krytyczno-historycznej, którą do badań nad wykorzystaniem nowych technologii w edukacji zaproponował Neil Selwyn. Analiza historyczna pokazuje, że wraz ze wzrostem antropomorfizacji maszyn (zarówno anatomicznej, jak i emocjonalnej) mogą pojawić się problemy w rozwoju społecznym i nabywaniu kompetencji komunikacyjnych. To natomiast powinno wpływać na praktykę pedagogiczną. Właściwa aktywność wychowawcza na styku spotkania młodego człowieka z technologią wydaje się wskazana, szczególnie ze względu na przyszłe dobro rozwoju najmłodszych członków społeczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benzel, J. (1997). Virtual Pet, Actual headache. New York Times, 31.08.1997. Retrieved from: https://www.nytimes.com/1997/08/31/nyregion/virtual-pet-actual-headache.html (6.04.2018).
2.Borth, D.E. (2018). Videophone. Retrieved from: https://www.britannica.com/technology/videophone (3.04.2018).
3.Brooks, R.A. (2002). Flesh nad Machines: How Robots Will Change Us. New York: Pantheon.
4.Brooks, R.A. (2002a). The Relationship Between Matter and Life. Nature, 409, 409–411.
5.Campbell-Kell, M. (2008). Professor Joseph Weizenbaum: Creator of the ‘Eliza’ Program. Independent, 18.03.2008. Retrieved from: https://www.independent.co.uk/news/obituaries/professor-joseph- weizenbaum-creator-of-the-eliza-program-797162.html (5.04.2018).
6.Dembo, M.H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
7.Dienstag, J. (2006). Pessimism: Philosophy, ethic, spirit. Princeton NJ: Princeton University Press.
8.European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//PL (9.04.2018).
9.Facer, K., Furlong, J., Sutherland, R., Furlong, R. (2000). Home is Where the Hardware is: Young People, the Domestic Environment and “Access” to New Technologies. In: I. Hutchby, J. Moran-Ellis (eds.), Children, Technology and Culture (pp. 13–27). London: Falme.
10.Groom, V., Nass, C. (2008). Can Robots Be Teammates? Benchmarks and Predictors of Failure in Human-Robot Teams. Interaction Studies, 3, 483–500.
11.Guthrie, S.E. (2018). Anthropomorphism. Retrieved from: https://www.britannica.com/topic/anthropomorphism (4.04.2018).
12.Hernanado, H. (2014). Mother’s anger after Furby she bought from Argos said ‘f*** you’ when she gave it to her children. “Mail Online”, 25.06.2014. Retrieved from: http://www.dailymail.co.uk/news/article2669436/Furby-toy-mother-bought-Argos-starts-swearing-gives-children.html (6.04.2018).
13.How William Shatner Changed the World – Martin Cooper, mobile phone Inventor [television documentary]. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=wN-_VA5HFwM (3.04.2018).
14.Johnson, B. (2008). Persons and Things. Cambridge, MA: Harvard University Press.
15.Levy, D. (2007). Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships. New York: Harper Perennial.
16.Livingstone, S. (2002). Young people and New Media. Los Angeles, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications Ltd.
17.Livingstone, S., Bovill, M. (eds.) (2001). Children and Their Changing Media Environment: A European Comparative Study. Mahawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
18.Łuszczek, K. (2011). Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowych. Studia Informatica, 28, 129–148.
19.Matthews, J.T. (2002). The Nursebot Project: Developing a Personal Robotic Assistant for Frail Older Adults in the Community. “Home Helth Care Management & Practice”, 14, 403–405.
20.Nass, C., Brave, S. (2005). Wired for Speech: How Voice Activates and Advances the Human-Computer Relationship. Cambridge, MA: MIT Press.
21.Nye, D. (2007). Technology matters: Questions to live with. Cambridge: The MIT Press.
22.Outing, S. (2017). Is There A Robot ‘Friend’ In Your Future?, Forbes, 4.10.2017. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2017/10/04/is-there-a-robot-friend-in-your-future/#30d82f1e516f (7.04.2018).
23.Piore, A. (2014). Will Your Next Best Friend Be A Robot. Popular Science, 18.11.2014. Retrieved from: https://www.popsci.com/article/technology/will-your-next-best-friend-be-robot (7.04.2018).
24.Pogue, D. (2001). Looking at Aibo, the Robot Dog. The New York Times, 25.01.2001. Retrieved from: https://www.nytimes.com/2001/01/25/technology/looking-at-aibo-the-robot-dog.html (7.04.2018).
25.Poe, M.T. (2011). A History of Communications. Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.
26.Reeves, B., Nass, C. (1996). The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
27.Rosenzweig, R. (2004). How will the net’s history be written? Historians and the Internet. In: H. Nissenbaum, M.E. Price (eds.), Academy and the Internet (pp. 1–34). New York, Washington, DC/Baltimore, Bern, Frankfurt am Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang Inc.
28.Selwyn, N. (2014). Distrusting educational technology. Critical questions for changing times. New York: Routledge.
29.Selwyn, N. (2017). Education and technology. Key issues and debates. London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsbury.
30.Shatner W. (2005). How William Shatner Changed the World – Martin Cooper, mobile phone Inventor [television documentary]. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=wN-_VA5HFwM (3.04.2018).
31.Tergesen, A., Inada, M. (2010). It’s Not a Stuffed Animal, It’s a $6,000 Medical Device. Paro the Robo-Seal Aims to Comfort Elderly, but Is It Ethical? The Wall Street Journal, 21.06.2010. Retrieved from: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704463504575301051844937276 (7.04.2018).
32.Turkle, S. (1984). The Second Self: Computers and the Human Spirit. New York: MIT University Press Group Ltd.
33.Turkle, S. (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: Simon & Schuster.
34.Turkle, S. (2012). Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books.
35.Turkle, S., Breazeal, C., Dasté, O., Scassellati, B. (2004). Encounters with Kismet and Cog: Children Respond to Relational Artifacts. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/251940996_Encounters_with_Kismet_and_Cog_Children_Respond_to_Relational_Artifacts (9.04.2018).
36.Wallach, M. (2017). Tamagotchi Is Returning to Retail Stores This Weekend In Limited Quantities. Forbes, 2.11.2017. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/mitchwallace/2017/11/02/tamagotchi-is-returning-to-retail-stores-this-weekend-in-limited-quantities/#aebd7f7221e4 (6.04.2018).
37.Weizenbaum, J. (1976). Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation. San Francisco: W H Freeman & C.
38.Wessels, B. (2010). Understanding the Internet. Basingstoke: Palgrave Macmilla.