Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Globalna nierównowaga po światowym kryzysie finansowym w latach 2008–2009

Autorzy: Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: globalna nierównowaga nadwyżka obrotów bieżących Niemiec korekta globalnej nierównowagi płatniczej
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (127-137)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian, jakie zaszły w zjawisku globalnej nierównowagi płatniczej po kryzysie, który miał miejsce w latach 2008–2009. Przeprowadzona analiza wskazuje, że po kryzysie globalna nierównowaga znacząco się zmniejszyła. Jest to efektem między innymi reform strukturalnych podejmowanych przez głównych uczestników tej nierównowagi. Istnieje jednak ryzyko, że w przyszłości globalna nierównowaga może ponownie się zwiększyć, bowiem reformy nie zostały jeszcze zakończone. Obecnie coraz większy udział w procesie narastania globalnej nierównowagi ma nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Niemiec.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahuja A, Chalk N., Nabar M., N’Diaye P., Porter N., An End to China’s Imbalances?, „IMF Working Paper” 2012, No. 100.
2.Asher M., The Global Economic Crisis: An Opportunity for Strengthening Asia’s Social Protection System?, „ADBI Working Paper Series” 2010, No. 198.
3.Bernanke B., Global Imbalances: Recent Developments and Prospects, Speech at the Bundesbank Lecture, Berlin, Germany, September, 2007, www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20110218a.htm (dostęp 15.09.2014).
4.Economic Report of the President, United States Government Printing Office, Washington 2013, www.whitehouse.gov/administration/eop/cea/economic-report-of-the-President/2013 (dostęp 9.10.2014).
5.Gros D., Mayer T., A Sovereign Welth Fund to Lift Germany’s Curse of Excess Savings, CEPS, „Policy Brief” 2012, No. 280.
6.Imbalances and Growth, Update of Staff Sustainability Assessments for G-20 MAP, IMF, September 2013, www.imf.org/external/np/g20/pdf/map2013/map2013.pdf (dostęp 25.10.2014).
7.Ito H., Volz U., The People’s Republic of China and Global Imbalances from a View of Sectorial Reforms, „ADBI Working Paper” 2012, No. 393.
8.Ma G., McCauley R., Global and Euro Imbalances: China and Germany, BIS „Working Paper” 2013, No. 424.
9.Macroeconomic Imbalances: Germany 2014, Komisja Europejska, „European Economy. Occasional Papers” 2014, No. 174.
10.McKinley T., Will Pinning the Blame on China Help Correct Global Imbalances?, CDPR, „Policy Brief”, June 2009, No. 2.
11.Płóciennik S., Skuteczny ale trudny. Czy niemiecki model może być wzorem dla Europy?, EFNI, Raport specjalny, 2013.
12.Raport o inflacji, NBP, listopad 2014.
13.Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies, US Department of the Treasury Office of International Affairs, October 2013.
14.World Economic Situation and Prospects 2014, United Nations, New York 2014.