Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Kwalifikacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami po zniesieniu państwowej licencji

Autorzy: Teodor Skotarczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Małgorzata Blaszke
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: pośrednik w obrocie nieruchomościami rynek nieruchomości kwalifikacje zawodowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (169-184)
Klasyfikacja JEL: C83 L85 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek nieruchomości jest kreowany nie tylko przez popyt i podaż, ale także przez aktywność między innymi pośredników w obrocie nieruchomościami. Przedmiotem badań były kwalifikacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami po wprowadzeniu przepisów deregulacyjnych. Z dwóch podstawowych metod badań sondażowych w niniejszej publikacji została wykorzystana metoda ankiety. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, w którym zaprojektowano pytania zamknięte przydatne do badań ilościowych. W celu określenia kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w ramach którego zastosowano kwestionariusz ankiety, który przesłano drogą elektroniczną do grupy losowo wybranych osób. Uzyskane rezultaty badań pozwalają ocenić doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie pośredników w obrocie nieruchomościami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek, G. (red.) (2010). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
2.Błeszyński, T., Kubiński, Z. (2003). Almanach polskiego rynku nieruchomości. Warszawa: Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
3.Bończak-Kucharczyk, E. (2018). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany. LEX/el.
4.Czechowski, P. (2015). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Damasiewicz, A., Korus, K. (2016). Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Warszawa: LexisNexis.
6.Doganowski, R. (2012). Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
7.Kalus, S. (red.) (2012). Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
8.Karpiński, W. (2012). Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy. Warszawa: C.H. Beck.
9.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2010, nr 102, poz. 651.
10.Ustawa z 24.08.2007 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 173, poz. 1218.
11.Ustawa z 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dz.U. 2013, poz. 829.
12.Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Pobrane z: orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/.../%24File/806-uzasadnienie.docx.