Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Proces decyzyjny na przykładzie zakupu nowego sprzętu komputerowego

Autorzy: Artur Łabuz ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: proces decyzyjny problem decyzyjny decyzja zakupy
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (119-130)
Klasyfikacja JEL: C44 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Proces decyzyjny to zjawisko, które dotyczy każdego człowieka. Każdy z nas podejmuje w życiu decyzje zawodowe lub dotyczące spraw prywatnych. Aby właściwie rozwiązać problem decyzyjny i mieć satysfakcję z podjętej decyzji, należy dokonać analizy kryteriów decyzyjnych, które wpływają na jej podjęcie. Celem artykułu jest przegląd aspektów teoretycznych dotyczących procesu decyzyjnego, a następnie ukazanie tego procesu od strony praktycznej za pomocą metody case study. Za przykład praktyczny posłużył zakup nowego sprzętu komputerowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bradley, R. (2014). Decision Theory: A Formal Philosophical Introduction. London: London School of Economics and Political Science.
2.Chojnacka K. (2014). Racjonalność decyzji w teorii ekonomii – kilka refleksji dotyczących wyboru. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3.Czermiński, A., Czapiewski, M. (1995). Organizacja procesów decyzyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
4.Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
5.Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Kowalczyk, E., Roszyk-Kowalska, G. (2016). Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7.Penc, J. (1997). Decyzje biznesowe w zarządzaniu. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu.
8.Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP – analityczny proces hierarchiczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Rostański, R., Drozd, M. (2003). Teoria gier. Pobrano z: www.giaur.qs.pl (16.03.2019).
10.Sikora, W. (2008). Badania operacyjne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Stoner, J.A., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
12.Szarfenberg, R. (2002). Racjonalność decyzji w polityce społecznej. Referat wygłoszony na konferencji WDiPN. Pobrano z: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/refwdinp.pdf (16.03.2019).