Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
1.

O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa

13 (5-17) Ryszard Necel Więcej
2.

Nadzieje i obawy Polaków wobec integracji europejskiej

17 (19-35) Janusz Mariański Więcej
3.

O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej

17 (37-53) Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska Więcej
4.

Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski

12 (55-66) Aneta Baranowska Więcej
5.

Polacy w obliczu współczesnych procesów i problemów migracyjnych. Poczucie zagrożenia i jego społeczno-demograficzne uwarunkowania na podstawie analizy wyników badań sondażowych

14 (67-80) Grzegorz Dutka Więcej
6.

Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym

16 (81-96) Magdalena Pokrzyńska Więcej
7.

(Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy

8 (97-104) Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska Więcej