Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 40, 2018

Rok wydania:2018

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Spis treści

4 (5-8) --- Więcej
*

Wstęp

1 (9-9) Dariusz K. Chojecki Więcej
1.

Ze współczesnych badań nad mobilnością w Europie przednowoczesnej

27 (11-37) Mateusz Wyżga Więcej
2.

Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries


(Wołyńskie księgi sądowe jako źródło do badań nad historią ukraińskiej rodziny szlacheckiej w XVI–XVII stuleciu)
24 (39-62) Iryna Voronchuk Więcej
3.

Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century


(Struktura rodziny i populacji gospodarstw domowych rzemieślników na kozackiej Ukrainie w drugiej połowie XVIII wieku)
20 (63-82) Oksana Kovalenko Więcej
4.

Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku

21 (83-103) Sławomir Kościelak Więcej
5.

Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)

16 (105-120) Radosław Gaziński Więcej
6.

Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna

20 (121-140) Agnieszka Szudarek Więcej
7.

Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze

30 (141-170) Bartosz Ogórek Więcej
8.

Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage


(Żydowska rejestracja metrykalna w XIX-wiecznym Krakowie a dynamika małżeństwa rytualnego)
26 (171-196) Marek Jerzy Minakowski, Anna Lebet-Minakowska Więcej
9.

Legalizacje dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874

18 (197-214) Piotr Szkutnik Więcej
10.

Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku

29 (215-243) Iwona Janicka Więcej
11.

Zgony i ich uwarunkowania w parafii farnej w Rzeszowie w latach 1876–1913 w kontekście pierwszego przejścia demograficznego

28 (245-272) Sabina Rejman Więcej
12.

Żydzi w Białymstoku po II wojnie światowej jako przykład społeczności zanikającej

28 (273-300) Joanna Sadowska Więcej
13.

Ludzie rodowici i migranci – czy słuszny podział? Wokół książki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274

27 (301-327) Mateusz Wyżga Więcej