Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/2 2015
MIEJSCE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) W ZARZĄDZANIU DZIAŁALNOŚCIĄ MARKETINGOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autorzy: Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: CRM działalność marketingowa marketing zarządzanie relacjami z klientami marketing partnerski marketing relacji
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (249-260)

Abstrakt

W artykule przedstawiono rolę zarządzania relacjami z klientami (od angielskich słów Customer Relationship Management nazywaną koncepcją CRM) w działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Na wstępie nakreślono rys historyczny powstania koncepcji zarządzania relacjami z klientami, począwszy od marketingu transakcyjnego, przez marketing partnerski, aż do obecnego kształtu. Następnie autorka określa, w jaki sposób CRM wpływa na działalność marketingową w przedsiębiorstwie i związane z nią problemy. W niniejszym artykule ukazane są również przykłady współdziałania koncepcji CRM i marketingu w różnych przedsiębiorstwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berry L.L., Relationship marketing, w: A. Payne, H. Peck, M. Clark, M. Christopher (red.), Relationship Marketing for Competitive Advantage: Winning and Keeping Customers, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
2.Bojanowska A., Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.
3.Chmielowski P., Segmentacja klientów – dwa kroki do. Wyciskanie info z baz CRM, Stat-Art, artykuł z 15.04.2014, http://tric.pl/segmentacja-klientow-bazy-danych-crm-2/ (pobrano 17.09.2014).
4.Doligalski T., Wartość a rentowność klienta, w: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta, Poltext, Warszawa 2009.
5.Gronroos Ch., A Service Quality Model and Its Marketing Implications, „European Journal of Marketing” 1984, No. 18.
6.Klienci fi rmy Onninen pod opieką Microsoft Dynamics CRM, http://www.microsoft.com/plpl/dynamics/customer-success-stories-detail.aspx?casestudyid=710000003525&country=Poland&curpage=1 (pobrano 15.09.2014).
7.Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes Ltd., Warszawa 2010.
8.Kunert-Witkowska L., SAS – system do przetwarzania informacji, http://www.cyfronet.krakow.pl/ ~ypwitkow/sas/sas.html (pobrano 12.09.2014).
9.Lauterborn R., New Marketing Litany: 4P’s Passe, C-Words Take Over, „Advertising Age” 1990.
10.Materiały promocyjne firmy COMARCH, http://www.comarch.pl/erp/xl/crm/ (pobrano 10.07.2014).
11.Materiały promocyjne firmy D-TECH, http://d-tech.com.pl/content/crm (pobrano 10.08.2014).
12.Migut G., Analiza danych i data mining w CRM, StatSoft Polska, 2004, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/crm.pdf (pobrano 10.09.2014).
13.Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001.
14.Sołtysik-Piorunkiewicz A., Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem techniki customer care – charakterystyka systemów CRM, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 2, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2008.
15.Tadeusiewicz R., Data mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych, StatSoft Polska, 2006.
16.Wąsowski M., Co to jest Big Data?, http://blog.ipresso.pl/2013/07/co-to-jest-big-data/,artykuł z dnia 13.07.2013 (pobrano 12.11.2014).
17.Wdrożenie CRM w Daimler Chrysler Automotive Polska, http://www.crm.pl/druk.php?kategoria =1&rodzaj=&id=28 (pobrano 13.09.2014).
18.Zakrzewicz M., Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych, konferencja PLOUG, tom 97, 1997.
19.Zięba K., Skuteczność działań marketingowych, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 3 (52) 2010.