Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ

Autorzy: Ewa Drabik
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: teoria gier gry z kompletną i niekompletną informacją gry towarzyskie gry hazardowe jednoręki bandyta szachy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (23-36)
Klasyfikacja JEL: C72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Teoria gier powstała na poczatku XX stulecia na bazie gir towarzyskich i hazardowych, takich jak szachy, poker, bakarat, hex, czy też jednoręki bandyta. Gry te dały podwalinydo stworzenia interesujących modeli matematycznych (hex), sztucznej inteligencji (hex szachy), posłuzyła do badania złożoności obliczeniowej w różnorodnych zadaniach numerycznych (bakarat), a także do ilustracji wielu dylematów społecznych (dylemat więźnia) oraz problemów, w których zwycięzca bierze wszystki (gra pułkownik Blottto). Celem pracy jest pokazanie roli gier towarzyskich w powstawaniu modeli matematycznych określonych zjawisk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych oraz ich zastosowań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drabik, E. (2000). Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
2.Drabik, E. (2014). On Positional Games with Perfect Information and Their Applications. Economic World, 2, 3, 180–187.
3.Ethier, S.N. (2010). The Doctrine of Chances: Probabilistic Aspects of Gambling. Berlin– Heidelberg: Springer Verlag.
4.Lai, T.L., Robbins, H. (1985). Asymptotically Efficient Adaptive Allocation Rules. Advanced in Applied Mathematics, 6, 4–22.
5.Mauldin, R.D. (1981). The Scottish Book. Mathematics from the Scottish Cafe. Boston– Basel–Stuttgart: Birkhausen.
6.Mycielski, J. (1992). Games with Perfect Information. W: R.J. Aumann, S. Hart (red.), Handbook of Game theory with Economic Application (s. 20–40). T. 1. Amsterdam: North – Holland,.
7.Palacios Huerta, I., Serrano, R. (2006). Rejecting Small Gambles Under Expected Utility. Economics Letters, 91, 250–259.
8.Ryll-Nardzewski, C. (1973). Prace Hugona Steinhausa o sytuacjach konfliktowych. Wiadomości Matematyczne, XVII, 29–39.
9.Tversky, A., Kahneman, R. (1991). Loss Aversion Riskless Choice of Reference – Dependent Model. Quarterly Journal of Economic, 106, 204–217.