Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autorzy: Mariusz Doszyń
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: systemy prognoz sprzedaży trafność systemów prognoz szeregi czasowe z nadmiarem zer
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (199-210)
Klasyfikacja JEL: C22 C53 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano system prognoz sprzedaży w przedsiębiorstwie, który jest stosowany do wyznaczania tygodniowych prognoz dla około 12 tys. produktów. Przedstawiono strukturę systemu, stosowane w nim metody, zaproponowano błąd prognoz ex post, który może być stosowany również w przypadku szeregów czasowych z nadmiarem zer (zero-inflated time series). Zaprezentowano ponadto sposób monitorowania trafności prognoz opierający się na rozkładzie proponowanego błędu ex post dla produktów sprzedawanych rzadko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieślak, M. (red.). (2002). Prognozowanie gospodarcze. Warszawa: PWN.
2.Czerwiński, Z., Guzik, B. (1980). Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teoretyczne i metody. Warszawa: PWE.
3.Dittmann, P. (1996). Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
4.Dittmann, P. (2004). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Mentzer, J.T., Bienstock, C.C. (1998). The Seven Principles of Sales Forecasting Systems. Supply Chain Management Review, 34 (4), 76–83.
6.Sarjusz-Wolski, Z. (2000). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
7.Zawadzki, J. (1996). Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk w skali mikroekonomicznej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Zeliaś, A. (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.