Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Autorzy: Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński

Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: regresja hedoniczna indeksy cenowe rynek nieruchomości mieszkaniowych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (423-438)
Klasyfikacja JEL: R31 C21 C43
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój gospodarczy sprawił, że nieruchomości mieszkaniowe zaczęto traktować jako inwestycje, a udział inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w rynku jest coraz większy. W artykule przedstawiono specyfikę inwestowania na rynku mieszkaniowym w sposób bezpośredni – zaprezentowano wady i zalety, jak również problemy, jakie się wiążą z procesem inwestowania na tym rynku. Jednak zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wyników estymacji hedonicznych modeli cen oraz indeksów cen mieszkań skonstruowanych na podstawie danych na temat transakcji zawieranych na szczecińskim rynku nieruchomości. Badania przeprowadzono na bazie danych pochodzących z rynku wtórnego za okres 2012–2014. Uzyskane wyniki są jedynie częścią większych badań, a ich jakość wynika ze słabej jakości danych wejściowych, stąd istnieje potrzeba tworzenia i ulepszania baz danych o rynku nieruchomości w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Foryś, I. (2013). Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, 109–126.
2.Gierałtowska, U. (2010). Inwestycje na rynku nieruchomości w warunkach polskich. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 28, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 612, 343–356.
3.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
4.Putek-Szeląg, E. (2012). Analiza szczecińskiego rynku nieruchomości w latach 2007–2010. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 26, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 731, 275–283.
5.Triplett, J.E. (2006). Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes. Paris: OECD.
6.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9 (592), 1–26.