Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Konkurencyjność eksportu Białorusi na tle uwarunkowań gospodarczych

Autorzy: Sergiusz Bojarczyk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
Słowa kluczowe: Białoruś konkurencyjność innowacyjność gospodarki przewagi komparatywne RCA handel międzynarodowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (149-160)
Klasyfikacja JEL: F14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była ogólna analiza wpływu uwarunkowań gospodarki białoruskiej na pozycję konkurencyjną państwa w handlu zagranicznym. Praca zawiera podsumowanie dostępnych w literaturze wyników badań metodą obliczenia względnych przewag komparatywnych Belli Balassy dla eksportu białoruskiego w latach 1998–2012, a także opis założeń strategii rozwoju innowacyjnego przyjętej w 2004 r. przez rząd białoruski, mających na celu poprawę pozycji konkurencyjnej eksportu. Z naukowego punktu widzenia punktem wyjścia danej pracy jest objaśnienie braku istotnych przewag komparatywnych Białorusi w eksporcie za pomocą uwarunkowań gospodarczych oraz realizacji strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego danego kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleksandrovich, J., Bogdanovich, A. (2010). Konceptualnyje polozhenija strategii ustojchivogo socialno-ekonomicheskogo razvitija Respubliki Belarus. Belorusskij ekonomicheskij zhurnal, 2. Minsk.
2.Botenovskaya, E. (2014). Innovatsionnoje razvitie ekonomiki: mirovye tendentsii i belorusskije perspektivy. Bankovskiy Vestnik, 1. Minsk.
3.Dichkovskij, A. (2013). Osobennosti razvitija belorusskoj modeli socialno-ekonomicheskogo razvitija. Minsk: MITSO.
4.Falkowski, K. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
5.Falkowski, K. (2015). Dolgosrochnyje konkurentnyje preimuschestva vo vneshnej torgovle Belarusi – vyvody dla polsko-belorusskogo sotrudnichesva. W: J. Tymanowski, A. Daniluk, J. Bryll (red.), Białoruś – Polska we współczesnej Europie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
6.Falkowski, K. (2016). Skuteczność polityk innowacyjnych krajów Europy Wschodniej w kontekście poziomu konkurencyjności ich gospodarek w handle międzynarodowym. Gdańsk: International Business and Global Economy.
7.Fischer, В. (1998). Globalization and the Competitivеness of Regional Blocks in Comparative. Hamburg: Perspective.
8.Gurkov, I.B. (2012). Innovatsionnoje razvitie i konkurentosposobnost’ – hararektiristika rossijskoj promyshlennosti. Moskwa: TEIS.
9.Krugman, P. (1987). International Economics: Theory and Policy. London: Pearson Education Limited.
10.Kosiedowski, W. (2013). Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
11.Okoń-Horodyńska, E. (1998). Narodowy system innowacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo AEK.
12.Pelipas, I. (2010). Natsional’naka konkurentosposobnost’ Belarusi. Minsk: Belprint.
13.Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
14.Porter, M.E. (1992). Competitive Advantage – Creating and Substaining Superior Performance. London: PA Consulting Group, Issue 10.
15.Shappo, M. (2014). Bazovyje faktory konkurentosposobnosti: profili regionov Belarusi. Minsk: Palityka.
16.Shimonov, V. (2006). Ekonomicheskoje razvitije Belarusi na granitse vekov: problemy, rezultaty, perspektivy. Minsk: BGEU.
17.Weresa, M. (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Zinovskiy, V. (2014). Nauka i innovatsionnaja dejatelnost’ Belarusi. Minsk: BGEU.
19.Belstat (2017). Narodowy Komitet Statystyczny Republiki Białoruś. Pobrane z: http://www.belstat.gov.by/ (8.08.2017).
20.GUS (2017). Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/ (8.08.2017).
21.Narodowa Komisja ds. rozwoju Republiki Białoruś (2004). Natsional’naja strategija ustojchivogo socialno-ekonomicheskogo razvitija Respubliki Belarus’ na period do 2020 g. Minsk: JUNIKAP.
22.Narodowa Komisja ds. rozwoju Republiki Białoruś (2005). Natsional’naja strategija ustojchivogo socialno-ekonomicheskogo razvitija Respubliki Belarus’ na period do 2020 g – Dopolnenije. Minsk: JUNIKAP.
23.UN Comtrade (2017). United Nations Commodity Trade Statistics Database. Pobrane z: http://comtrade.un.org/ (10.05.2017).
24.Worldbank (2017). Belarus exports statistics database. Pobrane z: http://worldbank.org (10.05.2017).