Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Krzywe Phillipsa w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Autorzy: Tomasz Grabia
Słowa kluczowe: krzywa Phillipsa efekt piasku efekt smarowania
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (171-182)
Klasyfikacja JEL: E52 E62 J30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zanalizowano zależności między inflacją a bezrobociem w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) w latach 1997–2016. W tym celu skonstruowano wykresy przedstawiające tzw. krzywe Phillipsa. Na tej podstawie stwierdzono, że klasyczna wersja ujemnie nachylonej krzywej Phillipsa częściowo znalazła potwierdzenie jedynie w Czechach. W przypadku Polski i Węgier tego typu zależności występowały natomiast tylko w niektórych podokresach. Na tym tle wyraźnie odmienny był przypadek Słowacji, gdzie kierunek zmian inflacji i bezrobocia był z reguły identyczny. Jest to zatem całkowicie sprzeczne z klasyczną krótkookresową krzywą Phillipsa; niemniej także znajduje swoje miejsce we współczesnej teorii ekonomii, podkreślającej, że dla rynku pracy efekt smarowania może być mniejszy niż efekt piasku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof, G.A., Dickens, W.T., Perry, G.L. (2000). Near Rational Wage and Price Setting and the Optimal Rates of Inflation and Unemployment. Brooking Papers on Economic Activity, 1.
2.Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 1.
3.Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Grabia, T., (2013). Kontrowersje wokół społeczno-ekonomicznych skutków inflacji – aspekty teoretyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 1.
5.Groshen, E.L., Schweitzer M.E. (1997). Identifying Inflation’s Grease and Sand Effects in the Labor Market. NBERWorking Paper Series, 6061, June.
6.Kwiatkowski, E. (2000). Inflacja. W: R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kwiatkowski, E. (2011). Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ekonomista, 1.
8.Lucas, R.E. Jr. (1973). Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs. American Economic Review, June.
9.Niskanen, W.A. (2002). On the Death of the Phillips Curve. Cato Journal, 22 (2).
10.Phelps, E.S. (1967). Phillips Curves, Expectations, of Inflation and Optimal Unemployment Over Time. Economica, August.
11.Sargent, T.J., Wallace, N. (1975). Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule. Journal of Political Economy, April.
12.Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Taylor, J.B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39.
14.White, W.R. (2006). Is price stability enough. Bank for International Settlements. BIS Working Papers, 205.
15.Wyplosz, Ch. (2001). Do We Know How Low Should Inflation Be? HEI Working Paper, 6.
16.http://epp.eurostat.ec.europa.eu.