Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006–2015

Autorzy: Marek Kiczek
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: finanse samorządowe dynamika dochodów gmin Podkarpacie
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (233-245)
Klasyfikacja JEL: H72 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęto problematykę finansów samorządowych. Zasadniczym celem pracy jest zbadanie zróżnicowania dynamik dochodów JST na szczeblu gminy. Podstawowa hipoteza pracy zakłada, że typ gminy wpływa zarówno na dynamikę, jak również na strukturę jej dochodów. Obiektem badań są gminy województwa podkarpackiego. Zakres czasowy obejmuje lata 2006–2015. Dane wykorzystane do analiz pochodzą głównie z banku danych lokalnych GUS. Przeprowadzone badania pozwoliły zweryfikować postawioną hipotezę badawczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duniewska, Z., Jaworska-Dębska, B., Michalska-Badziak, R., Olejniczak-Szabłowska, E., Stahl, M. (red.). (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Kołczakowski, B., Ratajczak, M. (2010). Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Konstytucja RP (1997).
6.Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
7.Niewiadomski, Z. (red.). (2001). Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
8.Wojciechowski, E. (2012). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.