Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Notifications to food from European Union countries in the rasff
(Powiadomienia wobec żywności z krajów Unii Europejskiej w systemie RASFF)

Autorzy: Marcin Pigłowski
Gdynia Maritime University
Słowa kluczowe: niebezpieczna żywność rynek europejski System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (345-358)
Klasyfikacja JEL: C38 F40 L66 N34 N74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano badanie na temat tego, z jakich krajów Unii Europejskiej była najczęściej zgłaszana żywność niebezpieczna w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Badaniu poddano 13 662 zgłoszeń z lat 2000–2015. Zastosowano analizę skupień metodą aglomeracji oraz metodą k-średnich, a także wykresy rozrzutu. Do niezbędnych obliczeń wykorzystano program Excel i Statistica 12. Wskazano zależność pomiędzy krajem pochodzenia niebezpiecznej żywności i następującymi zmiennymi (i wartościami, które wystąpiły najczęściej): kategorią produktu (ryby z Hiszpanii, mięso z Niemiec), typem produktu (żywność), typem zgłoszenia (alarmowe i informacyjne), rokiem (2011–2014), podstawą zgłoszenia (urzędowe kontrole na rynku), krajem zgłaszającym (odpowiednio do kategorii produktów: Włochy, Niemcy), statusem dystrybucji (możliwa dystrybucja na rynku), podjętymi działaniami (wycofanie z rynku, wycofanie od konsumentów) i decyzją o ryzyku (brak wskazania).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrée, S., Jira, W., Schwind, K.-H., Wagner, H., Schwägele, F. (2010). Chemical safety of meat and meat products. Meat Science, 86, 38–48. DOI:10.1016/j.meatsci.2010.04.020.
2.European Commission (2009). Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (Text with EEA relevance). OJ L 194, 25.7.2009, pp. 11–21.
3.European Commission (2013). Keeping European Consumers Safe. 2012 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous products. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
4.European Commission (2016). RASFF – The Rapid Alert System for Food and Feed – 2015 annual report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
5.European Commission (2017a). RASFF – Food and Feed Safety Alerts. Retrieved from: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en (27.01.2017).
6.European Commission (2017b). Review of legislation on official controls. Retrieved from: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/review_en (27.02.2017).
7.European Parliament, Council (2002). Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. OJ L 31, 1.2.2002, pp. 1–24.
8.European Parliament, Council (2004). Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules. OJ L 165, 30.4.2004, pp. 1–141.
9.Hoffbauer, J., Remm, K., Lehmensiek, O. (2012). Das europäische Schnellwarnsystem RASFF: Erkenntnisse und Trends. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 7, 313–325. DOI 10.1007/s00003-012-0787-7.
10.Petróczi, A., Taylor, G., Nepusz, T., Naughton, D.P. (2010). Gate keepers of EU food safety: Four states lead on notification patterns and effectiveness. Food and Chemical Toxicology, 48, 1957–1964. DOI:10.1016/j.fct.2010.04.043.
11.Pigłowski, M. (2017). Dangerous food from the Western and Eastern European Union countries in the Rapid Alert System for Food and Feed. Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, 51, 22–32. DOI: 10.19202/j.cs.2017.02.02.
12.Śmiechowska, M. (2013). Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
13.Taylor, G., Petróczi, A., Nepusz, T., Naughton, D.P. (2013). The Procrustean bed of EU food safety notifications via the Rapid Alert System for Food and Feed: Does one size fit all? Food and Chemical Toxicology, 56, 411–418. DOI: 10.1016/j.fct.2013.02.055.
14.Vázquez-Sánchez, D., López-Cabo, M., Saá-Ibusquiza, P., Rodríguez-Herrera, J.J. (2012). Incidence and characterization of Staphylococcus aureus in fishery products marketed in Galicia (Northwest Spain). International Journal of Food Microbiology, 157, 286–296. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.05.021.
15.Wall, P., Kennedy, J. (2011). Food safety and processed meats: globalisation and the challenges. In: J.P. Kerry, J.F. Kerry (eds), Processed Meats. Improving Safety, Nutrition and Quality. Cambridge: Woodhead Publishing Limited.