Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów Fair Trade

Autorzy: Wojciech Zysk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: umowa TFA bariery w handlu międzynarodowym kraje nierozwinięte Fair Trade
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (87-99)
Klasyfikacja JEL: F10 F19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pogłębiające się problemy nierówności społecznych i gospodarczych między krajami biednego południa i bogatej północy mogą zostać rozwiązane poprzez wejście w życie umowy Trade Facilitation Agreement (TFA). To multilateralne porozumienie ma na celu likwidację kosztów związanych z wymianą handlową i zawiera przepisy dotyczące przyspieszenia przepływu towarów przez uproszczenie i doprecyzowanie międzynarodowych procedur przywozu i wywozu, formalności celnych, wymogów dotyczących tranzytu (m.in. barier pozataryfowych). Określa też środki współpracy organów celnych z innymi podmiotami w zakresie ułatwień w handlu i przestrzegania przepisów celnych. Ważna jest aktywność społeczności międzynarodowej, w tym Unii Europejskiej, w zakresie pomocy we wdrożeniu zapisów traktatu oraz przeznaczenie środków na rozwój handlu w krajach nierozwiniętych. Niniejszy artykuł jest próbą oceny, czy usprawnienie światowego handlu towarami, redukcja biurokracji, ściślejsza współpraca administracji celnej – a efekcie zmniejszenie kosztów transakcyjnych – może być szansą rozwoju eksportu produktów Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berthoumieu, J., Bouët, A. (2017). What impact do “at-the-border” and “behind-the-border” policies have on cost-reducing research and development? Revue économique, 4 (68), 549–570.
2.Dixit, D. Matthews, A. (2018). International Assistance for Developing Countries to Participate Fully in the Trade System. Handbook of International Food and Agricultural Policies, 337–363.
3.Fontagné, L., Orefice, G. (2018). Let’s try next door: Technical Barriers to Trade and multi-destination firms. European Economic Review, 101, 643–663.
4.Gnangnon, S.K., Roberts, M. (2017). Aid for trade, foreign direct investment and export upgrading in recipient countries. Journal of International Commerce, Economics andPolicy, 8 (2). DOI: 10.1142/S1793993317500107.
5.Hornok, C., Koren, M. (2015). Administrative barriers to trade. Journal of International Economics, 96, 110–122.
6.Hornok, C., Koren, M. (2017). 6 Winners and Losers of Globalization: Sixteen Challenges for Measurement and Theory. Economics without Borders, 238–273.
7.http://europa.eu.
8.http://trade.ec.europa.eu.
9.Staiger, R.W. (2012). Non-tariff measures and the WTO. WTO Staff Working Paper ERSD-2012-01 (s. 1–45). Pobrane z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/57619/1/68350097X.pdf.
10.Staiger, R.W., Sykes, A.O. (2017). How Important can the Non-Violation Clause be for the GATT/WTO? American Economic Journal: Microeconomics, 2 (9), 149–187.
11.www.economicsdiscussion.net.
12.www.fairtrade.net.
13.www.globaltradealert.org.
14.www.oecd.org.
15.www.oxfam.org.
16.www.pomorska.pl.
17.www.spolecznosci.fairtrade.org.pl.
18.www.tfafacility.org.
19.www.un.org.
20.www.unctad.org.
21.www.wto.org.
22.Zysk, W. (2016). Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 311–321.
23.Zysk, W. (2017). Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy. Marketing i Rynek, 11, 767–778.