Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/2 2018
Przepływy kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w latach 2009–2016

Autorzy: Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: przepływy kapitału netto przepływy kapitału brutto kraje rozwijające się
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (131-142)
Klasyfikacja JEL: F34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w przepływach kapitału zagranicznego do krajów rozwijających się w latach 2009–2016. Najpierw zbadano przepływ kapitału netto w podziale na różne regiony krajów rozwijających się oraz różne formy inwestycji zagranicznych. Następnie zbadano przepływy kapitału brutto. W dobie nasilających się przepływów kapitału brutto pozwala to na lepsze zrozumienie zmian w przepływie kapitału netto. Z badań wynika, że do spowolnienia napływu kapitału netto do krajów rozwijających się w ostatnich latach przyczynił się zarówno mniejszy napływ, jak i większy odpływ kapitału z tej grupy państw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bano. S., Tabbada, J. (2015). Foreign Direct Investment Outflows: Asian Developing Countries. Journal of Economic Integration, 2 (30).
2.Chan, S. (2017). Assessing China’s Recent Capital Outflows: Policy Challenges and Implications. China Finance and Economic Review.
3.IMF (2016). Understanding the slowdown in capital flows to emerging markets. World Economic.
4.IMF (2017). Statistical Appendix, World Economic Outlook, October 2017.
5.IMF (2017). World Economic Outlook Database (October). Pobrane z: https://www.imf.org. Outlook (April), rozdz. 2, Washington.
6.Siddiqui, K. (2014). Flows of Foreign Capital into Developing Countries: A Critical Review. Journal of International Business and Economics, 1 (2).
7.UNCTAD (2016). Current Trends and Callanges in the World Economy. Trade and Development Report. New York.
8.UNCTAD (2017). Financing for sustainable development. World Economic Situation and Prospects, rozdz. 3. New York.
9.Wojtyna, A. (2017). Nowa faza dyskusji o kontroli międzynarodowych przepływów kapitału. Gospodarka Narodowa, 6.