Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: demografia rynek mieszkaniowy długość życia
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (219-231)
Klasyfikacja JEL: A14 R15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie zmian demograficznych w polskim społeczeństwie, w szczególności odniesiono się do procesu starzenia się społeczeństwa. Wzrost populacji w najstarszych grupach wiekowych jest zjawiskiem niekorzystnym nie tylko z uwagi na prostą zastępowalność pokoleń czy system zabezpieczeń społecznych. To również problem warunków mieszkaniowych i samodzielności zamieszkiwania osób starszych. Celem badania jest ocena warunków mieszkaniowych w Polsce pod kątem potrzeb osób starszych oraz badanie przyszłych potrzeb mieszkaniowych w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Wskazano, iż dynamika procesu starzenia się jest większa niż dynamika poprawy jakości mieszkań i warunków mieszkaniowych w Polsce. Na bazie studiów literaturowych zasugerowano też kierunki zmian w obszarze polityki społecznej, w szczególności strategii mieszkaniowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, B., Foryś, I. (2013). Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie „Rodzina na swoim”. Wiadomości Statystyczne, 5 (624), 36–50.
2.Easterlin, R.A. (1980). Birth and Fortune. The Impact of Numbers on Personal Welfare. New York: Basic Books.
3.ECE (1991). Compendium of Model Provisions for Building Regulations: Residential Buildings. New York, Geneva.
4.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
5.Foryś, I. (2014). Selected Demographic Aspects of the Activity of Purchasers on the Local Housing Market. Real Estate Management and Valuation, 22 (4), 91–103.
6.Frątczak, E. (1984). Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
7.Hoof, J., Shellen, L., Soebarto, V., Wong, J.K.W., Kazak, J.K. (2017). Ten Questions Concerning Thermal Comfort and Ageing. Building and Environment, 120, 123–133.
8.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
9.Keogh, G., D’arcy, E. (1994). Market Maturity and Property Merket Behaviour. An European Comparison of Mature and Emergent Markets. Journal of Property Research, 11 (3), 215–235.
10.Krupowicz, J. (2012). Cykliczność procesu urodzeń. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
11.Peek, S.T.M., Luijkx, K.G., Rijnaard, M.D., Nieboer, M.E., van der Voort, C.S., Aarts, S., van Hoof, J., Vrijhoef, H.J., Wouters, E.J.M. (2016). Older Adults’ Reasons for Using Technology While Aging in Place. Gerontology, 62 (2), 226–237.
12.Rosset, E. (1979). Trwanie życia ludzkiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.