Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regionalne

Autorzy: Mariusz Nyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: zatrudnienie sezonowość województwa Polski
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (307-318)
Klasyfikacja JEL: E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu poruszany jest problem dynamiki zatrudnienia w gospodarce polskiej w ujęciu regionalnym. Celem jest ukazanie tendencji oraz zróżnicowania dynamiki i sezonowości wskaźnika zatrudnienia w województwach. Teza, która jest zweryfikowana w artykule, brzmi: istnieje znacząca dyferencjacja wskaźnika zatrudnienia w zakresie wahań sezonowych w poszczególnych regionach Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Honekopp, E. (2000). Migracje a przepływ kapitału i towarów. Polityka Społeczna, 5–6.
2.Jacukowicz, Z. (2004). Kompleksowe zarządzanie pracą. Gdańsk: ODDK.
3.Kwiatkowska, W. (2007). Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
4.Kwiatkowski, E. (red.). (2008). Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
5.Marciniak, J. (2016). Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Organiściak-Krzykowska, A., Janusz, M. (red.). (2013). Dylematy rynku pracy. Warszawa-Olsztyn: IPiSS, UWM.
7.Snarska, A. (2005). Statystyka. Ekonometria. Prognozowanie. Warszawa: Placet.