Search

Result: Found records: 253 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
3. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
4. Spółka cywilna jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II UZ 34/14
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
5. Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
6. DIE LOTKA-VOLTERRA-REGELN, DER LAUTWANDEL UND ANDERE GEDANKEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
7. Czy można ukryć się przed kulturą medialną?
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
8. Obezwładniająca moc niektórych enklaw społecznych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
9. Oflag II C Woldenberg – analiza socjologiczna enklawy wojennej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
10. Enklawowy charakter życia polskich zesłańców. Na marginesie badań nad postacią matki Sybiraczki
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
11. Inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
12. Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
13. Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
14. Stowarzyszenie Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry – enklawa i eksklawa w przestrzeni kulturowej miasta
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
15. Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
16. Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
17. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
18. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określony
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
19. Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
20. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
21. Doping in Sport: The Case of Fencing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
22. Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
23. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
24. Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
25. Selected aspects of the telecommunication market – examples of Poland and Denmark
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
26. Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
27. Kollektive Erwählung und souveräne Gleichheit
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
28. Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
29. Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
30. RYNEK PRZEWOZÓW PROMOWYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
31. Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
32. Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
33. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
34. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
35. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
36. Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
37. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
38. PUBLICZNOPRAWNY MODEL OCHRONY KONKURENCJI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
39. Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
40. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
41. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
42. Sport arbitration and interim measures – a Swiss glance
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
43. Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
44. Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
45. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
46. Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
47. O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
48. Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
49. Określenie wpływu terminala lotniczego na kształtowanie się cen nieruchomości komercyjnych w strefie jego oddziaływania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
50. Miejsce zasady państwa pochodzenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do świadczenia usług
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
51. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
52. Przeszkody w wykonaniu usługi międzynarodowego i krajowego przewozu drogowego towarów
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
53. Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
54. Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
55. Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
56. Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
57. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
58. Mojżesz i Madianici: pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
59. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
60. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
61. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
62. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Go to
63. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
64. Wpływ prezydenta Václava Havla na czechosłowacki i czeski porządek prawny w latach 1989–2003
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
65. Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
66. Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
67. Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
68. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
69. Critical Race Theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
70. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
71. Prawa pokrewne wydawców czasopism naukowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
72. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
73. Czy jest miejsce na harmonizację pojęcia utworu? Parę słów o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
74. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
75. Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
76. Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
77. Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
78. Ocena kondycji ekonomicznej i płynności finansowej przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym w świetle Prawa Upadłościowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
79. The Problem of Piracy in the Relationship Between the Christians and Arabs from Northern Africa Between the 11th and 15th Centuries.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
80. DIE TRAUERKLEIDUNG ALS UMSTRITTENES STATUSSYMBOL IN SCHWEDISCH-POMMERN DAS BEISPIEL DER PLEUREUSEN IM 18. JAHRHUNDERT
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
81. Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
82. Uproszczona rachunkowość podmiotów sektora MSP – przykład Federacji Rosyjskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
83. Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
84. Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
85. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
86. Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
87. Unijne ujęcie zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem znaczenia udziału Europejskiej Agencji Środowiska w jej wdrażaniu (wybrane zagadnienia)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
88. Ryzyko pozyskania kapitału na rynkach alternatywnych w świetle art. 171 prawa bankowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
89. O ideowo-politycznej odpowiedzialności Wojciecha Jaruzelskiego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
90. Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
91. Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Go to
92. Significance of the Permanent Court of Arbitration judgment of 12 July 2016 in the South China Sea Case no 2013–19 to selected issues of international law of the sea
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Go to
93. Analiza regulacji branży hazardowej na przykładzie zakładów wzajemnych w wybranych krajach UE: znaczenie dla gospodarki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
94. Service guarantees in the context of professional services – case of law firms
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
95. The legal determinants of agritourism and its link with local farming - example of agritourism farms in Lower Silesia
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
96. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
97. Hierarchiczne układy w tekstach prawnych
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Go to
98. Funkcja dowodowa listu przewozowego w lądowym transporcie towarów
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
99. Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
100. ZASTĘPSTWO KAPITANA STATKU MORSKIEGO. ANALIZA STANU PRAWNEGO
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
Page