Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 33.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Prevalence of Arterial Hypertension among Students of West Pomeranian Voivodeship
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Przejdź
2. Physical Activity in Children with Autism Spectrum Disorders: Considerations for Educational Program Administration
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Przejdź
3. Reliability and Validity of New Tests on Agility and Skill for Children Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
4. The Effectiveness of Physical Therapy in Children with Autism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
5. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
6. Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
7. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
8. Ernst über Komik im Werk von Christine Nöstlinger: Zu der Arbeit von Małgorzata Filipowicz "Lustige Gespenster"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
9. Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
10. Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
11. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
12. Advertising in digital games targeted to children
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
13. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
14. Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
15. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
16. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
17. Miłość małżeńska źródłem bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci. Refleksje na kanwie encykliki Papieża Franciszka "laudato Si"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
18. „Ich bin eine große Baustelle“ – Zur Darstellung von Adoleszenz nach der Flucht in Julya Rabinowichs Roman „Dazwischen: Ich“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
19. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Przejdź
20. Children’s economic education – are we educate e-leaders?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
21. Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
22. Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
23. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
24. The Effects of Two Different HIIT Resting Protocols on Children’s Swimming Efficiency and Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Przejdź
25. Winnie-the-Pooh jako obcy polskiej literatury
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
26. Selected nutritional behaviors and the level of physical activity of high school students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
27. Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
28. Chłopiec i dziewczynka. Pedagogia Artura Daniela Liskowackiego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
29. Evaluation of the effect of physical activity on the prevalence of overweight and obesity in school-aged children
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 40, No. 4/2022 2022 Przejdź
30. Reviewing Available Online Publications on the Effect of Dance on the Physical and Mental Health of Children and Adolescents
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 39, No. 3/2022 2022 Przejdź
31. Formative Assessment of Physical Education Teachers and Self-Concept Level of Primary School Children
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 41, No. 1/2023 2023 Przejdź
32. Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
33. System oświaty w Polsce wobec napływu dzieci-uchodźców wojennych z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Przejdź
Strona