Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 40.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
2. RYZYKO INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
3. Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
4. Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego a kreowanie jego wizerunku
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
5. Pola golfowe jako produkt turystyczny i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionu na przykładzie Pomorza Zachodniego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
6. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
7. SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
8. WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
9. The Applicability of Using Parameters of the Autocorrelation Function in the Assessment of Human Balance During Quiet Bipendal Stance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Przejdź
10. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
11. Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
12. KANCELARIA NA DWORZE KSIĘCIA SZCZECIŃSKIEGO JANA FRYDERYKA, PERSONEL I FUNKCJONOWANIE ZARYS PROBLEMATYKI
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
13. Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Przejdź
14. Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
15. Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
16. Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
17. Konzeptuelle Metaphern in den Texten ausgewählter Lieder aus den deutschen, polnischen und russischen musikalischen Charts 2015
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
18. Senior on the tourism market
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
19. Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
20. Analiza i ocena wpływu wzrostu kwoty wolnej od podatku na kondycję finansową organizacji ze statusem pożytku publicznego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
21. Specialized Movement on the Rowing Ergometer and Post-workout Changes in Selected Peripheral Blood Parameters - a Case Report.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
22. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
23. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
24. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
25. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
26. Problem interpretacji zasady Fiat iustitia, ruat coelum (The Problem of Interpretation of the Principle fiat iustitia, ruat coelum)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
27. A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Przejdź
28. Port szczeciński dziś i jutro
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1959 1959 Przejdź
29. Dimensions of co-production of education service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
30. Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
31. Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność w świetle przepisów polskiego prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
32. Delegating members of the supervisory board of a limited liability company to act in the management board
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
33. The legal nature of resolutions of the governing bodies of companies and their challengeability in the light of the provisions of Polish law
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
34. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Przejdź
35. Perception and Practice of Physical Activity and Exercise Counselling in Renal Care Team in Nigeria
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 36, No. 4/2021 2021 Przejdź
36. Dozwolony zakres interpretacji prawa – rozważania na kanwie charakteru postępowania w sprawach o odmowę dokonania czynności notarialnej – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 roku (SK 34/12)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
37. Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie C 830/18 w aspekcie dyskryminacji dzieci pracowników przygranicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
38. Cudzoziemiec jako uprzywilejowany podmiot moralny
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
39. Ackerwerk tum slote. Zabudowa gospodarcza joannickich folwarków na przykładzie komandorii w Swobnicy
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
40. O potrzebie badań nad dziejami, współczesnością i perspektywami rozwoju Odry i Nadodrza
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
Strona