Search

Result: Found records: 259 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora 2/2016 2016 Go to
2. Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej 2/2016 2016 Go to
3. Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym 2/2016 2016 Go to
4. Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka 2/2016 2016 Go to
5. Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania 2/2016 2016 Go to
6. Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności 2/2016 2016 Go to
7. Wychowanie do pokuty i pojednania 2/2016 2016 Go to
8. Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce 2/2016 2016 Go to
9. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania 2/2016 2016 Go to
10. Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka 2/2016 2016 Go to
11. Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii 2/2016 2016 Go to
12. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu 2/2016 2016 Go to
13. Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141 2/2016 2016 Go to
14. Miłosierdzie Boże a Duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku 2/2016 2016 Go to
15. Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948 1/2016 2016 Go to
16. Moraltheologischen implikationen des glaubens nach der apostolichen exhortation evangelii Gaudium des Papsted Franziskus 1/2016 2016 Go to
17. Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych 1/2016 2016 Go to
18. Z badań nad posługą katechetyczną dla młodzieży w szkole publicznej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie w latach 1945-2015 1/2016 2016 Go to
19. Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich 1/2016 2016 Go to
20. Mojżesz - Lewita (Wj 2,1-10). W kręgu badań nad tożsamością Mojżesza 1/2016 2016 Go to
21. Kwestia całościowego podejścia do człowieka 1/2016 2016 Go to
22. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka 1/2016 2016 Go to
23. "Odnowienie wszystkiego" według Dziejów Apostolskich (Dz. 3,21a) 1/2016 2016 Go to
24. Wieź fizyczna między małżonkami w prawie kanonicznym i polskim 1/2016 2016 Go to
25. Ontyczny wymiar życia ludzkiego jako podstawa jedności i nierozerwalności małżeństwa 1/2016 2016 Go to
26. La pastorale della salute nell'Europa che cambia: L'Esperienza Italiana 1/2016 2016 Go to
27. Friedrich W. Horn (HG), "Paulus Handbuch", Tübingeg 2013, ss. 653 1/2016 2016 Go to
28. Joanna Lisek (RED), "Mykwa - Rytuał i Historia", Wrocław 2014, ss. 243 1/2016 2016 Go to
29. Organizacja katechezy w diecezji 2/2015 2015 Go to
30. Od kwantu energii do mózgu tworzącego świadomość 2/2015 2015 Go to
31. Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła 2/2015 2015 Go to
32. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich 2/2015 2015 Go to
33. Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej 2/2015 2015 Go to
34. Dlaczego nie powinno się gotować koźlęcia w mleku jego matki (Wj 23,19b; 34,26b; Pwt 14,21b)? 2/2015 2015 Go to
35. Architektura w dziejach teologii 2/2015 2015 Go to
36. Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularne 2/2015 2015 Go to
37. Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary 2/2015 2015 Go to
38. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin 2/2015 2015 Go to
39. XII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 53. Sympozjum Biblistów Polskich. Toruń, 22–24 września 2015 roku 2/2015 2015 Go to
40. Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II 1/2015 2015 Go to
41. Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych 1/2015 2015 Go to
42. Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie 1/2015 2015 Go to
43. Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego 1/2015 2015 Go to
44. Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera 1/2015 2015 Go to
45. Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena 1/2015 2015 Go to
46. Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej 1/2015 2015 Go to
47. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań 1/2015 2015 Go to
48. Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych 1/2015 2015 Go to
49. Ideał chrześcijanina w świetle „Konstytucji apostolskich” 1/2015 2015 Go to
50. Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II 1/2015 2015 Go to
51. Ph. Seib, D.M. Janbek, „Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation”, New York 2011 1/2015 2015 Go to
52. Solidarność międzypokoleniowa. Konferencja naukowa (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22–24 czerwca 2015 roku) 1/2015 2015 Go to
53. Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacj 2/2014 2014 Go to
54. Antropologia imago Dei jako odpowiedź na antropologię gender 2/2014 2014 Go to
55. Społeczne koszty wdrażania ideologii gender 2/2014 2014 Go to
56. Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów 2/2014 2014 Go to
57. Mózg i umysł zwierząt 2/2014 2014 Go to
58. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia 2/2014 2014 Go to
59. Księga Liczb jako końcowy etap w redagowaniu Pięcioksięgu? 2/2014 2014 Go to
60. Erazm z Rotterdamu i kardynał Gabriel Paleotti − dwie wizje starości 2/2014 2014 Go to
61. Proweniencja, rozwój i specyfika „dialogowego ja” psychologii pastoralnej 2/2014 2014 Go to
62. Immanenza e trascendenza nell’icono-sofi a di Pavel Florenskij 2/2014 2014 Go to
63. La Passione di Cristo in una sceneggiatura delle orgini di Frate Jacopone da Todi 2/2014 2014 Go to
64. XIX Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDE, Wrocław, 2–4 września 2013 2/2014 2014 Go to
65. Sprawozdanie z 10. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17–19 września 2013 2/2014 2014 Go to
66. Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei 1/2015 2015 Go to
67. BUDOWANIE WSPÓLNOTY CHRYSTUSOWEGO KOŚCIOŁA – W ŚWIETLE ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II ECCLESIA IN OCEANIA 1/2017 2017 Go to
68. KWALIFIKACJE REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 1/2017 2017 Go to
69. „SERCE FARAONA” – ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA CZY BEZWOLNE PODDANIE SIĘ DZIAŁANIU BOGA? 1/2017 2017 Go to
70. METODY MISYJNE BP. BERNARDA HISZPANA I BP. OTTONA Z BAMBERGU. ANALIZA PORÓWNAWCZA 1/2017 2017 Go to
71. LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. SPECIMEN CAMINENSE 1/2017 2017 Go to
72. RZYMSKA EDYCJA HYMNÓW O ŚW. KAZIMIERZU Z ROKU 1525 I JEJ STAROPOLSKIE TŁO 1/2017 2017 Go to
73. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 1/2017 2017 Go to
74. OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 1/2017 2017 Go to
75. POCZĄTKI POMORSKICH KATEDR 1/2017 2017 Go to
76. DYLEMATY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 1/2017 2017 Go to
77. WCIĄŻ AKTUALNE I ZOBOWIĄZUJĄCE DZIEDZICTWO „SOLIDARNOŚCI” W KONTEKŚCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IDEI MIŁOSIERDZIA WYKŁAD INAUGURACYJNY – WT US 2016/2017 1/2017 2017 Go to
78. Fides quae creditur, czyli relacja wiary i rozumu 1/2014 2014 Go to
79. Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei 1/2014 2014 Go to
80. Problem polskiej wiary. Uwagi socjologa 1/2014 2014 Go to
81. Wiara a wychowanie 1/2014 2014 Go to
82. Nowa ewangelizacja w służbie wiary 1/2014 2014 Go to
83. Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy 1/2014 2014 Go to
84. Kształtowanie pojęć w kontekście itinerarium wiary 1/2014 2014 Go to
85. Problematyka wiary w refleksji współczesnych katechetyków polskich 1/2014 2014 Go to
86. Fides ex visu we współczesnej teologii piękna 1/2014 2014 Go to
87. W kręgu religijności antycznej − misteria eleuzyjskie. Od mitu do kultu 1/2014 2014 Go to
88. Współpraca środowisk katechetycznych w wychowaniu religijnym osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych dokumentach programowych katechezy 1/2014 2014 Go to
89. Problem aktualności języka mistycznego 1/2014 2014 Go to
90. Ks. Edward Sienkiewicz, Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013, ss. 498 1/2014 2014 Go to
91. Sherry Turkle, Alone together. Why we expect more from technology and less from each other, New York 2011, ss. 360 1/2014 2014 Go to
92. Postawa wiary w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny i encykliki „Dives in misericordia” bł. Jana Pawła 2/2013 2013 Go to
93. Struktura i treść krótszej wersji modlitwy „Ojcze nasz” (Łk 11,2b-4) 2/2013 2013 Go to
94. Armut als Herausforderung die franziskanische Armutsbewegung und die Anfänge der Sozialethik 2/2013 2013 Go to
95. W poszukiwaniu tradycji o Izaaku 2/2013 2013 Go to
96. Pierwszeństwo etyki przed techniką w świetle encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate” 2/2013 2013 Go to
97. Kościelne dzieje miasta i gminy Węgorzyno 2/2013 2013 Go to
98. Przygotowanie i dziękczynienie (kan. 909 KPK) 2/2013 2013 Go to
99. Eucharist, preparation, silence, thanks. 2/2013 2013 Go to
100. Obowiązek sprawowania mszy świętej oraz jej częstotliwość (kan. 904-905 KPK/1983) 2/2013 2013 Go to
Page