Search

Result: Found records: 41.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. Gamifikacja e-learningu w kontekście zróżnicowania typów uczestników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
3. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
4. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
5. Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Metaheuristic algorithms for scheduling on parallel machines with variable set-up times
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
7. Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
8. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
9. Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
10. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
11. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
12. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
13. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
14. Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
15. Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
16. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
17. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
18. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
19. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
20. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
21. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
22. Umiejętności uczenia się studentów pedagogiki.
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
23. Metodologiczne aspekty uczenia się z różnorodności organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
24. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
25. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
26. The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
27. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
28. E-learning w świetle RODO
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
29. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
30. Evaluation of the National Cohesion Strategy. What can we learn from evaluation recommendations?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
31. Nowe technologie w Polskim Związku Łowieckim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
32. Assessment of blended learning mechanisms and models
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
33. Is M-learning a new way to attract students to learn?
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
34. Mobile learning as an innovative learning concept – the results of Modern Project
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
35. Sports clubs as learning organizations – Polish model
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
36. Teaching quality in blended learning mode
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
37. Paneurhythmy exercises for developing partner and social skills
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
38. Online coach development and certification programs in sports: are they possible?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Go to
39. Vom Glück der Mehrsprachigkeit: Ein polnischer Linguist über seinen Spracherwerb des Deutschen, Englischen und Russischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
40. Press Up Exercises as an Alternative to Conventional Therapy of Radicular Symptoms in Patients with Low Back Pain
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 42, No. 2/2023 2023 Go to
41. Prawo w ramach koncepcji prawodawstwa jako uczenia się
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Go to
Page