Search

Result: Found records: 124 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The use of CRM instruments in agritourism – on the example of agritourism farms in the Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Managing stakeholders of a tourism company
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
3. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
4. Badanie lojalności klientów biur podróży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. „Zyskowny klient” i „natrętna komunikacja” we współczesnym marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
6. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
7. Rola marketingu w rozwoju rynku sztuki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
8. Kreowanie wizerunku małego przedsiębiorstwa na rzecz budowania relacji z partnerami w łańcuchu dostaw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
9. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
10. Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
11. Etyka marketingu – czy marketing jest etyczny?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
12. Rycerz, wojownik, poeta. Okołoliterackie aspekty kultury rycerskiej na Śląsku i jej czeskie inspiracje
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Go to
13. Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
14. Słownik polsko-łaciński Antoniego Bielikowicza (1863–1866) – między słownikiem Lindego a "Słownikiem wileńskim"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
15. Media społecznościowe jako narzędzie budowania relacji przedsiębiorstwa z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
16. The importance of governance in business models
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
17. BADANIE KOINTEGRACJI WYBRANYCH ZMIENNYCH EkONOMICZNO- FINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
18. Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
19. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
20. Frankistowska Hiszpania na arenie międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
21. Przesłanki Stanowiska Federacji Rosyjskiej i Turcji wobec Wiosny Arabskiej na przykładzie Syrii
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
22. O solidarności polsko-niemieckiej
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
23. Le relazioni italo-francesi dal 1870 fino alla Triplice Alleanza
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
24. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
25. CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
26. ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z NABYWCAMI USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW GIER I GRYWALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
27. Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
28. Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
29. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
30. Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
31. Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Go to
32. Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
33. Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
34. Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
35. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
36. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
37. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
38. Współczesny menedżer w opinii pracowników organizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
39. Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
40. Znaczenie bankowości relacyjnej w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Niemczech
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
41. Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
42. Karl Dedecius – eine Retrospektive
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
43. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
44. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
45. Przegląd typów relacji marketingowych w kontekście generowania zjawisk emergentnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
46. Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
47. Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
48. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
49. The Effects of the Coach-Athlete Working Alliance on Affect and Burnout Among High Level Coaches
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
50. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
51. Humanistyczny wymiar środowiska sportowego – na podstawie badań własnych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
52. System wersalski i jego rozkład.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
53. Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
54. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
55. Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
56. Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
57. MIĘDZY SZCZECINEM A GRYFIĄ – GŁÓWNE WĄTKI HISTORIOGRAFICZNEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
58. „A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
59. Z CHIN NAD MORZE BAŁTYCKIE LIKWIDACJA KOLONII MANDŻURSKIEJ W POŁOWIE XX WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
60. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
61. Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
62. Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
63. Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
64. Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
65. Karty rabatowe jako sposób budowania relacji ze studentami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
66. Kształtowanie relacji z klientami w internecie na przykładzie polskich spółek kolejowych oferujących przewozy pasażerskie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
67. Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
68. Dialektyka równości. Recenzja Michał Kozłowski, Znaki równości. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016...
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
69. “May God Pickle You”: Intercultural Battle for Words in Polish World War II Recollections
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
70. Relacja pacjent - płatnik - lekarz
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
71. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
72. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Go to
73. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
74. Kultura jako źródło soft power państwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
75. Józef Piłsudski wobec sojuszu Polski z Rumunią w okresie międzywojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Go to
76. Zależność a kookurencja – dwa różne sposoby wiązania wyrażeń
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
77. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
78. Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
79. Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
80. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
81. PROBLEM KŁAJPEDY NA ŁAMACH WILEŃSKIEJ PRASY OBOZU NARODOWEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
82. BRYTYJSKO-NIEMIECKI UKŁAD MORSKI Z 18 CZERWCA 1935 ROKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
83. Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Go to
84. Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
85. Cechy nauczyciela akademickiego z perspektywy studentów artystycznej szkoły wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Go to
86. Polscy intelektualiści o znaczeniu Niemiec dla Polski w Unii Europejskiej (2009–2016)
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
87. Relacje intymne we współczesnym świecie
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
88. Emotions in the context of the end of human life
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
89. Strengthening relationships with residents via internet and mobile communication in territorial marketing on the example of the city of Częstochowa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
90. Managing relationships with employees as company’s internal clients
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
91. Relacje Maryi do osób Trójcy Święttej w świetle VIII rozdziału Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
92. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
93. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
94. Measuring the effectiveness of influencers’ activities
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
95. NORWEGIAN SHIPOWNERS IN THE PORTS OF THE POLISH CUSTOMS AREA IN THE YEARS 1919–1939 (MAIN PROBLEMS)
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
96. ESTABLISHING DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN POLAND AND NORWAY IN THE YEARS 1945–1946
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
97. Tworzenie wartości dla pacjenta gabinetu dentystycznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
98. Sexual dimorphism in significant correlations frequency between the characteristics of body trunk and feet in children aged 4 to 6 years
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
99. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
100. Komunikacja jako narzędzie kształtowania relacji z dostawcami w systemie zarządzania środowiskowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
Page