Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 42.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Strategie konkurowania na rynku ochrony zdrowia w Polsce – próba identyfikacji
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
2. Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
3. Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
4. Rozwój konkurencji na rynku usług transportowych – uwarunkowania i kierunki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
5. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
6. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
7. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
8. Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
9. Shaping competition policy in postal market – evaluation of using tools on the example of Poland and Denmark
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
10. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
11. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
12. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
13. Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
14. Systemowe uwarunkowania rywalizacji politycznej w średnich miastach województwa dolnośląskiego po 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Przejdź
15. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
16. Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
17. Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
18. A method of maintaining the competitiveness of vessels on the local freight market during the repair period
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
19. PUBLICZNOPRAWNY MODEL OCHRONY KONKURENCJI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
20. Logistics customer service on the example of courier companies
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
21. Certyfikacja kompetencji przewoźników w transporcie drogowym jako element polityki transportowej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
22. Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
23. Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
24. Pomoc publiczna w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich. Przykład Portu Szczecin
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
25. Globalization – the theoretical aspect
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
26. Development of competition on the airport market in Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Przejdź
27. Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Przejdź
28. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
29. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Przejdź
30. Zarządzanie zamówieniami publicznymi a ryzyko ograniczania konkurencyjności w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
31. Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
32. Kartele i patenty a nakłady badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
33. THE CHANCES OF POLISH CONTEINER TERMANALS FOR WINNING CARGO AND SERVICES ROUTE CHINA–EUROPE–CHINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
34. Innowacyjność Polski w latach 2011–2015. Znaczenie i bariery
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
35. Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
36. EWOLUCJA STRUKTUR INSTYTUCJONALNYCH I MECHANIZMÓW PROKONKURENCYJNYCH NA RYNKU PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH W REGIONACH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
37. Events KIBS on the business services market – a netnography analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
38. Sports in schools in the province of Volhynia in the years 1921-1939
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Przejdź
39. Determinants of Assault on Football League Referees during Competitions in Nigeria
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Przejdź
40. Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
41. Können Verkehrsunternehmen ohne Gewinn am Markt bestehen?
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Przejdź
42. Spotkania z Arturem Danielem Liskowackim
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
Strona