Search

Result: Found records: 158 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. VON DER KAISER-WILHELM- ZUR JOHANNES-PAUL-II.-ALLEE: STRASSENNAMEN VON STETTIN/SZCZECIN ZWISCHEN GESCHICHTE UND POLITIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Sociopolitical aspects of the work of physical education teachers in the West Pomerania in the years 1945–1950
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
3. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
4. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
5. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
6. Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
7. Udział jednostek cudzoziemskich Waffen-SS i Wehrmachtu w działaniach wojennych na Pomorzu Zachodnim w pierwszych miesiącach 1945 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
8. Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
9. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
10. Projektowane Centrum Nauki i Techniki „Energia” w Karlinie – nowa atrakcja turystyczna na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
11. Czołowa pozycja województwa zachodniopomorskiego w ruchu turystycznym w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
12. Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
13. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
14. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
15. VINETA, SEDINA, GREIF: EINIGE LITERARISCHE BEISPIELE FÜR POMMERSCHE MYTHEN UM 1900
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
16. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
17. Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
18. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
19. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
20. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
21. Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
22. Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
23. Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
24. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
25. The role of Local Self-Government in shaping the passenger transport system in the regions on the example of West Pomerania Province
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
26. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
27. Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
28. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
29. PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
30. Klaus Störtebeker als pommerscher Sagenstoff
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
31. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
32. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
33. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
34. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
35. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
36. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
37. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
38. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
39. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
40. Szczecin i ryby. Wokół przekładu opisu miasta Paula Friedeborna (1572–1637)
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
41. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
42. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
43. Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
44. Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
45. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
46. Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
47. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
48. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
49. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
50. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
51. Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
52. Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
53. Jost von Küssow, kapitan zamku Vígľaš (w sprawie jego pochodzenia i działalności w połowie XV wieku)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
54. Proces translokacji miasta Łeby
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
55. Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
56. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego na Pomorzu Zachodnim w 1700 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
57. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
58. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
59. Elektryczność w służbie władzy i ludzi. Elektryfikacja wsi Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
60. Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
61. Tygodnik „Ziemia i Morze” (1956–1957) a (od)budowa lokalnej tożsamości
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
62. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
63. LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. SPECIMEN CAMINENSE
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
64. KOŚCIÓŁ KATOLICKI NA POMORZU ZACHODNIM (1945–1989) W PUBLIKACJACH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
65. POCZĄTKI POMORSKICH KATEDR
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
66. Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
67. Handel morski miast pomorskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
68. MIĘDZY SZCZECINEM A GRYFIĄ – GŁÓWNE WĄTKI HISTORIOGRAFICZNEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
69. KANCELARIA NA DWORZE KSIĘCIA SZCZECIŃSKIEGO JANA FRYDERYKA, PERSONEL I FUNKCJONOWANIE ZARYS PROBLEMATYKI
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
70. DIE TRAUERKLEIDUNG ALS UMSTRITTENES STATUSSYMBOL IN SCHWEDISCH-POMMERN DAS BEISPIEL DER PLEUREUSEN IM 18. JAHRHUNDERT
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
71. HÖHEPUNKT DER KAMPFZEIT – DIE POMMERSCHE NSDAP ZWISCHEN AUFLÖSUNG UND MACHTERGREIFUNG 1931–1934
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
72. „GOSPODARKA I NAUKA JUŻ DAWNO STAŁY SIĘ NIEROZŁĄCZNYMI PARTNERAMI. OBIE MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI” – SZCZECIŃSKI INSTYTUT ODRA-DUNAJ I GREIFSWALDZKI PROFESOR PETER-HEINZ SERAPHIM W CZASACH NAZISTOWSKICH
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
73. „A TY ZOSTANIESZ ZE MNĄ. ZGODZIŁAM SIĘ...” – CODZIENNOŚĆ ZWIĄZKÓW POLSKO-NIEMIECKICH W LATACH 1945–1950 NA POMORZU ZACHODNIM1
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
74. KOŁOBRZEG NAD BAŁTYKIEM OBRAZ MIASTA NADMORSKIEGO NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
75. Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
76. Źródła wiedzy heraldycznej Ludwiga Wilhelma Brüggemanna. Herby miejskie w Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
77. Elementarne szkoły wiejskie finansowane z funduszu szkolnego na Pomorzu pruskim latach 1777-1807
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
78. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
79. Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
80. Specyfika audytu wewnętrznego projektów finansowanych ze środków unijnych na przykładzie Funduszu Pomerania Sp. z o.o. inicjatywy JEREMIE
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
81. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rynek pracy osób młodych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
82. Infrastruktura krytyczna w programach Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Go to
83. Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Go to
84. Implikacje realizacji zasad ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym i regionalnym (zachodniopomorskim)
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
85. Preliminary data on the epigeic beetle fauna (Coleoptera) of the Golczewskie Uroczysko Nature Reserve
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
86. Lichens and lichenicolous fungi of the “Golczewskie Uroczysko” nature reserve (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
87. Lichens and lichenicolous fungi of the “Wrzosowisko Sowno” nature reserve (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
88. Muzealne wizje przeszłości Pomorza Zachodniego – od „Ojczyny wielu” do Centrum Dialogu Przełomy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Go to
89. ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
90. Die Darstellung der Reformation in Westpommern in Veröffentlichungen aus der Zeit des kommunistischen Polen
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
91. Kosztowności pomorskich klasztorów w świetle wykazów z czasów sekularyzacji w 1. poł. XVI w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
92. Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
93. Die Reformation in Pommern in der deutschsprachigen Historiographie 1900-1990
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
94. Johannes Bugenhagen und die Grafenfehde – Aspekte der Reformation im südwestlichen Ostseeraum
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
95. Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
96. Proces przebudowy stosunków kościelnych na kaszubskim obszarze językowym Księstwa Szczecińskiego w XV wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
97. Prymas polski Kardynał Józef Glemp w materiałach archiwum Instytutu Pamieci Narodowej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
98. Wizyty prymasa polski Kard. Józefa Glempa na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
99. Decyzje rozwodowe szlachty pomorskiej w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Perspektywa antropologiczna
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
100. Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
Page