Search

Result: Found records: 180 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Sposób określenia wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Go to
3. Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Rozważania o podatkach Davida Ricarda i Johna Stuarta Milla
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
7. Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
10. Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
11. Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
12. Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
13. Wpływ obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
14. Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
15. Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
16. ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
17. Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
18. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
19. ‚Tempuskontrolle‘ im Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
20. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
21. IDENTYFIKACJA I OCENA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONÓW POLSKI NA PODSTAWIE ANALIZY SIECI RELACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
22. ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
23. PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
24. Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
25. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
26. The use of molecular techniques in the taxonomy of water mites (Hydrachnidia, Acari)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
27. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
28. Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
29. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
30. Zmiany ustawy podatku od towarów i usług w 2017 roku i ich wpływ na małe przedsiębiorstwa branży budowlanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
31. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
32. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
33. Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
34. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
35. Podatkowy kapitał amortyzacyjny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
36. Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
37. Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
38. Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
39. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
40. Paradygmat podatku w nauce rachunkowości – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
41. Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
42. Struktura kosztów pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
43. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
44. Istota sprawiedliwości podatkowej pionowej i poziomej w kontekscie liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
45. Forma opodatkowania działalności gospodarczej jako instrument optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
46. Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
47. Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
48. Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
49. Karta podatkowa jako stymulanta rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
50. Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
51. W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
52. Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
53. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
54. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
55. Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
56. Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
57. Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
58. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
59. Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
60. WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
61. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
62. Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
63. Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
64. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
65. Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
66. Stawka podatku dochodowego jako instrument wspierania małych przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
67. Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
68. Podatek dochodowy z działalności rolniczej w Polsce. Istota, problemy, propozycje
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
69. Przesłanki uwzględnienia podatku dochodowego od zysków inflacyjnych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
70. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
71. Problematyka stosowania zwolnień w podatku od czynności cywilnoprawnych dla sp. z o.o.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
72. Podatkowe aspekty zadłużenia w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
73. Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
74. Czynniki kształtujące dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
75. Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
76. Przestępstwa podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w świetle analiz organów podatkowych oraz własnych badań empirycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
77. Sprawność fiskalna podatków dochodowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
78. Rola systemu podatkowego w procesie zwiększania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
79. Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
80. Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
81. Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
82. Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
83. Wykorzystanie zagranicznego zakładu w międzynarodowym planowaniu podatkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
84. Współpraca w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” – wybrane problemy podatkowe1
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
85. Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
86. Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
87. Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
88. Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
89. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
90. Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
91. Современные императивы и приоритеты развития конкурентоспособности налоговой системы Украины
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
92. Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
93. Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca? Problem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
94. Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
95. Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
96. Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
97. Dylematy rachunku wyniku podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
98. Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
99. Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
100. Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
Page