Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 52.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
2. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
3. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
4. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
5. Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
6. Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Przejdź
7. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
8. Strategiczne działania usprawniające i zwiększające bezpieczeństwo w transgranicznym ruchu towarowym w Unii Europejskiej – elektroniczny system celny
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
9. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
10. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
11. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
12. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
13. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
14. Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
15. Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
16. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
17. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
18. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
19. Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
20. Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
21. Stosunek lubuskiej administracji oraz organów bezpieczeństwa publicznego do aktywności chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych w latach 1945–1968
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
22. Implikacje kreowania relacji między MSP a administracją publiczną w ujęciu regionalnym (na przykładzie regionu łódzkiego)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
23. Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
24. Wsparcie teleinformatyczne w realizacji administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
25. E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
26. Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
27. Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
28. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
29. Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
30. Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
31. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
32. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
33. Komunikacja i promocja jednostek samorządu terytorialnego w Internecie
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
34. Cyfryzacja usług administracji publicznej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
35. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w kontekście zarządzania ryzykiem w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
36. ZARYS DZIEJÓW PORTU KOŁOBRZESKIEGO W XVI–XVIII WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
37. Podpis zaufany w rozwoju e-administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
38. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
39. Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
40. Uwarunkowania bezpieczeństwa podpisu elektronicznego
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
41. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Przejdź
42. Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
43. Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
44. Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
45. Ksiądz Józef Anczarski - z Kresów Wschodnich na Pomorze
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2019 2019 Przejdź
46. Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Przejdź
47. Dlaczego potrzebujemy e-administracji? Rozwój podstawowych umiejętności cyfrowych pracowników administracji na Pomorzu Zachodnim
(Acta Politica Polonica)
2/2021 (52) 2021 Przejdź
48. Wybrane prawne aspekty wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publicznej
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
49. Ocena wpływu czynnika ludzkiego jako bezpośredniej determinanty funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Praktyczny zarys problematyki
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2021 (34) 2021 Przejdź
50. Administration and Operation of the Commercial Seaports in Gdańsk and Gdynia During the Second World War
(Studia Maritima)
Vol. 35 2022 2022 Przejdź
51. Działalność religijno-społeczna Kościoła gorzowskiego w latach 1966–1972
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Przejdź
52. Niezależność polskiej administracji wyborczej – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Przejdź
Strona