Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 57.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Action Into Change, Power Into Resistance
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Przejdź
2. Effect of Deer Antler Velvet on Aerobic, Anaerobic and Strength Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
3. Smart Power Versus Asymmetry of Using Military Force
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
4. The forms of government and the typology of political regimes in Ukrainian socialist-oriented political thought of Western Ukraine in the interwar period of the 20th century
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
5. Wskaźniki badania pozycji politycznej „wiecznych prezydentów”
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Przejdź
6. Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
7. The Influence of Different Types of Rest on Football Players’ Ability to Repeat Phosphagen Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
8. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
9. Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
10. Czy władza ekspercka jest władzą?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
11. Prawo i Sprawiedliwość na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część II
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Przejdź
12. Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
13. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
14. Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
15. Fourier, Reich, Foucault – seksualność w okowach władzy?
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
16. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Przejdź
17. Ocena ryzyka eksploatacji lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczeń od niektórych zdarzeń losowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
18. W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
19. Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
20. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
21. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Przejdź
22. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
23. Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
24. Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
25. Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
26. Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
27. Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
28. Kto rządzi? Grupy interesu w konflikcie ekologicznym w mieście
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Przejdź
29. Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
30. Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
31. Kultura jako źródło soft power państwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
32. Awarie elektrowni atomowych – wpływ na infrastrukturę krytyczną i życie społeczeństw europejskich na przykładzie wypadków w Fukushimie, Czarnobylu i Tihange (w kontekście oddziaływania informacji medialnej)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
33. Występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
34. Rola komitetów partyjnych i niepartyjnych w kreowaniu burmistrzów i prezydentów miast – przykład województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Przejdź
35. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
36. Cybersecurity as a challenge for modern state and society
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Przejdź
37. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
38. Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
39. The Use of Supplementation Among People Practicing Powerlifting and its Connections with their Self – esteem and Body Value
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Przejdź
40. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
41. Analiza korzyści ekologicznych polskiej energetyki wiatrowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
42. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Przejdź
43. Pasja życia. O filozofii Fryderyka Nietzschego
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Przejdź
44. Theory of Ownership of Labour Power
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
45. Dominacja bez hegemonii – pojęcie władzy w studiach postkolonialnych szkoły Subaltern Studies
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
46. Peculiarities of Power Transformation in the Modern Georgia
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
47. Elektroenergetyczna infrastruktura krytyczna w województwie zachodniopomorskim – 10 lat po blackoucie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Przejdź
48. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Przejdź
49. BOLESLAVUS NON SOLUM AUREM CORRECTORIBUS NON ADHIBUIT […] – WAR GALLUS ANONYMUS DEM POLNISCHEN FÜRSTEN BOLESŁAW III. SCHIEFMUND WIRKLICH VORBEHALTLOS POSITIV EINGESTELLT?
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
50. The development of the power grid in the aspect of local zoning plans
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
51. Nowa socjologia władzy Michela Foucaulta?
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
52. Issues of administrative powers in the processes of executing administrative law
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Przejdź
53. Memory as a soft power: A case of Polish-Lithuanian dialogical memory
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
54. The nature of law and its role in society: reflections on the basis of William Golding’s novel ‘Lord of the Flies’
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
55. The Syrian war: The “hidden hands” and the challenge to peace processes
(Acta Politica Polonica)
2/2021 (52) 2021 Przejdź
56. Spór o właściwość a spór kompetencyjny w postępowaniu administracyjnym
(Studia Administracyjne)
2(14)|2021 2021 Przejdź
57. The claims in the frontier
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona