Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 64.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
2. Korzystanie z usług e-administracji a sposoby zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych w państwach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. Imperatywy kultury informacyjnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
4. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
5. Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
6. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
7. Pracodawcy w obliczu niepełnej informacji na rynku pracy – studium teoretyczne i empiryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
8. Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
9. Śmierć grzesznika. Kilka uwag o Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice […] za predykantem Burchardym
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Przejdź
10. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
11. The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing the Importance of Services. Case Studies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Przejdź
12. Cena a wartość w gospodarce cyfrowej – wybrane problemy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
13. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
14. Transformacja czy tranzycja? Szkice definicyjne
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
15. Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
16. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
17. Norwegia wobec wybranych aspektów transformacji NATO podnoszonych w przededniu i w trakcie szczytu w Rydze
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Przejdź
18. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
19. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W MONGOLII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
20. Dylematy interpretacji informacji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
21. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
22. Analiza konkurencyjności ekonomiczno- finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
23. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
24. Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
25. Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
26. Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Przejdź
27. Teologia informacji jako odpowiedź na kryzys w idei stworzenia poswodowany ateistyczną interpretacją wyników badań przeprowadzonych na gruncie nauk przyrodniczych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
28. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
29. Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
30. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
31. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Przejdź
32. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
33. KWALIFIKACJE REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Przejdź
34. Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
35. Przydatność – podstawowa cecha informacji finansowej?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
36. Determinanty wyboru formy przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pucku Sp. z o.o.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
37. The Public Perception of Privatization in Poland from 1991–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
38. Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
39. Konfesje o „niedoczynie”. Analiza modalności (auto)biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Przejdź
40. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Od transformacji i integracji do globalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
41. Lecznictwo szpitalne w Polsce w okresie transformacji. Próba oceny działalności szpitali publicznych i niepublicznych w sferze organizacyjno-ekonomicznej w oparciu o model karty dokonań
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
42. Re-use: czy re-wolucje? Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w nowej regulacji
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Przejdź
43. Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008–2010
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
44. Theoretical and practical aspects of economic information transparency
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
45. Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej – w kierunku streamingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
46. Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
47. Kosztowności pomorskich klasztorów w świetle wykazów z czasów sekularyzacji w 1. poł. XVI w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
48. Wpływ reformacji i kontrreformacji na rozwój treści epitafiów Pomorza Środkowego – na przykładzie wybranych dzieł
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
49. Proces przebudowy stosunków kościelnych na kaszubskim obszarze językowym Księstwa Szczecińskiego w XV wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
50. Sekularyzacja – Rebelia – Migracja – Innowacja. Różnorodne ekonomiczne skutki reformacji w strefie Bałtyku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
51. Problem dezinformacji konsumentów poszukujących informacji o usługach turystycznych za pośrednictwem internetu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Przejdź
52. Warunki aktywności ekonomicznej a poziom przestępczości po zmianach systemowych w Polsce w okresie 2002–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
53. Poziom duchowości i religijności u katolików zaangażowanych i niezaangażowanych w służbę liturgiczną
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
54. O trzech tradycjach studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
55. Neoliberalna prywatyzacja dyskursu publicznego – rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
56. Benedykta XVI wizja uniwersytetu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
57. Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
58. Seminarium duchowne – miejsce i cel formacji kleryków do posługi kapłańskiej w diecezji. Studium analityczne treści przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego podczas poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w 1991 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 29 2022 2022 Przejdź
59. Transformacja Estonii po rozpadzie Związku Radzieckiego. Determinanty historyczne i analiza porównawcza skutków
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Przejdź
60. Monitor Rozwoju Lokalnego jako wielofunkcyjne narzędzie analizy stanu rozwoju samorządu i partnerstw samorządowych
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
61. Kara, odpowiedzialność i przemiana w powieści Lektor Bernharda Schlinka
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
62. Treść i forma informacji zdrowotnej w kontekście realizacji prawa pacjenta do decydowania o sobie
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Przejdź
63. Dezinformacja – definicja, zagrożenia, reakcja
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Przejdź
64. Geneza uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Przejdź
Strona