Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 73.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
3. Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Przejdź
4. Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
5. Polityczna reprodukcja kapitału
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
6. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
7. The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
8. Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
9. Percepcja faktów w ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
10. Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
11. Studium przypadku jako metoda dydaktyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
12. O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
13. Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
14. Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
15. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
16. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
17. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
18. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
19. TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
20. Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
21. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
22. Zasada Alleego w ekonomii – wprowadzenie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
23. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Przejdź
24. Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
25. Oskar Szwabowski Uniwersytet - Fabryka - Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
26. Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
27. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Przejdź
28. O roli wzroku i obrazu w twórczości medytacyjnej Marcina Hińczy
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
29. Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
30. Złote monety bulionowe – testowanie pasywnego charakteru inwestycji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
31. Segregacja i spójność w sieci powiązań rad dyrektorów (interlocking directorates)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
32. Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
33. Europa Środkowo-Wschodnia – między demokracją a autorytaryzmem
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
34. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
35. Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
36. Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
37. Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
38. Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
39. Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
40. Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
41. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
42. W lustrze pamięci – problemy żydowskiej literatury autobiograficznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
43. Literatura dokumentu osobistego kobiet. Ewolucja teorii, zmiany praktyk lekturowych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
44. Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
45. Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
46. Service dominant logic – intelektualny przekręt?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
47. Big data w procesie zarządzania firmą
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
48. Dylematy pracodawcy i pracobiorcy. Czy model matematyczny jest wystarczający?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
49. Zarządzanie i nadzór nad firmą rodzinną w kontekście teorii agencji i służebności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
50. Poziom rozwoju autentyczności kadry kierowniczej Policji jako czynnik sprawności jej jednostek organizacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
51. Optimality-theoretic approach to the syllable in Lardil
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
52. O tej, która wyszła z cienia. Pani Stefa Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
53. Znaczenie kontraktów jako najbardziej kompleksowego czynnika ograniczającego problem agencji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
54. Komunizm jako świat totalnie administrowany
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
55. Marksizm jako łącznik pomiędzy psychologią mainstreamową a psychologią krytyczną
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
56. Rewolucja bezpodmiotowa a filozofia stanu wyjątkowego
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
57. Sprawiedliwość wykładni prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2019 (26) 2019 Przejdź
58. Napięcia autobiograficzne
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
59. Uwodzenie okiem pragmalingwisty
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
60. Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
61. The Unbearable Postcoloniality of Non-Being: Specters of History and the Scars They Trace
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
62. The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865–1912
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
63. Die Präposition ‚na‘ im Polnischen und Ihre Äquivalente im Deutschen – eine strukturell-lexikalische Analyse
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
64. The Middle Color: A History of a Problem in Thirteenth Century Oxford Commentaries on De sensu et sensato
(Analiza i Egzystencja)
54 (2021) 2021 Przejdź
65. The Libertarian Argumentation Ethics, the Tranascendental Pragmatics of Language, and the Conflict-Freedom Principle
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
66. Niepodanie pełnej daty wydania decyzji przez organ podatkowy jako wada decyzji – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku (VIII SA/Wa 824/18)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Przejdź
67. Dozwolony zakres interpretacji prawa – rozważania na kanwie charakteru postępowania w sprawach o odmowę dokonania czynności notarialnej – glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 roku (SK 34/12)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Przejdź
68. Some accelerationist remarks on Marcuse’s drives theory and his dialectics of civilization
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
69. Trans-krypcje. Subwersywna gra z transmemuarem Paula B. Preciady, Susan Faludi i Maggie Nelson
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
70. Dlaczego (auto)biografie? Literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
71. Pojęcie obiektu kwantowego z pespektywy teorii integracji pojęciowej a problem ontologii mikroświata
(Analiza i Egzystencja)
64 (2023) 2023 Przejdź
72. Gramatyka nieskończoności. Ludwiga Wittgensteina krytyka teorii mnogości
(Analiza i Egzystencja)
63 (2023) 2023 Przejdź
73. Doktor Maciej Kłodawski i jego wkład w teorię praw
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Przejdź
Strona