Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Wykaz Autorów
Strona

# Autorzy
Tytuł artykułu Numer wydania Strony artykułu
1. Żyrek-Horodyska Edyta Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku nr 2 (11) 2018 21 (165-185)
2. Żynis Bernadetta Poezja na kształt ciała (i na odwrót) nr 1 (4) 2015 11 (207-217)
3. ŻUREK ŁUKASZ Jak jeździć na nartach. Autobiografizm w przestrzeni literacko-naukowej Kacpra Bartczaka nr 1 (18) 2022 12 (65-76)
4. Żórawska-Janik Natalia Nieustająca praca pamięci. Fałszerze pieprzu Moniki Sznajderman nr 2 (11) 2018 11 (153-163)
5. ZIENIEWICZ ANDRZEJ Autobiografia jako „obiekt znaleziony” w eseistyce Adama Ważyka nr 2 (19) 2022 12 (97-108)
6. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ MAŁGORZATA „Brakująca sytuacja” autobiograficzna a literatura migracyjna badana po sąsiedzku nr 1 (12) 2019 13 (7-19)
7. Zawiszewska Agata Ludwik Krzywicki i kobiety nr 2 (7) 2016 17 (157-173)
8. Zawiszewska Agata Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony nr 1 (6) 2016 19 (119-137)
9. ZATORA ANNA,
PŁUCIENNIK JAROSŁAW
Antropologia rodzinna. "Ksiądz Kaingba, mój dziadek" Ewy Kraskowskiej jako autoetnografia nie tylko literacka nr 2 (21) 2023 21 (129-149)
10. Wyka Marta Parę uwag o "Kronosie" nr 1 (1) 2013 5 (89-93)
11. WÓJTOWICZ ALEKSANDER Taśmy. O nagraniach spotkań z pisarzami w Muzeum Józefa Czechowicza nr 2 (19) 2022 10 (61-70)
12. WOŁK MARCIN Autografie współczesne nr 1 (20) 2023 14 (93-106)
13. Wolski Paweł Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz) nr 1 (1) 2013 2 (87-88)
14. Wolski Paweł Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury nr 1 (1) 2013 18 (21-38)
15. WOLSKI PAWEŁ „I-nternet” i „Wikiped-ja, ja, ja…”. Sieć jako obszar badań autobiograficznych nr 2 (15) 2020 13 (7-19)
16. Wolski Paweł Trenowanie siebie – trenowanie sobą. Sport w teoriach i praktykach intymistycznych nr 2 (9) 2017 13 (7-19)
17. Wolski Paweł Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada nr 2 (3) 2014 7 (7-13)
18. Wolski Paweł Dwa traktaty o sportowej robocie. O filmowych biografiach wrestlera i boksera na marginesie 44. Ińskiego Lata Filmowego nr 2 (9) 2017 11 (95-105)
19. WOLSKI PAWEŁ Piłki są dwie, bramka jest jedna. Futbol, ciało i historia w Eine kleine. Quasi una Allemanda Artura Daniela Liskowackiego nr 2 (17) 2021 16 (119-134)
20. Wolska Beata Małgorzata Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość nr 1 (1) 2013 7 (135-141)
21. Wojnicka Katarzyna Otto Weininger: mizogin i profeminista? nr 1 (6) 2016 20 (39-58)
22. WILCZAK MARLENA Archiwum procesu twórczego – podejście genetyczne w badaniach dzieł sztuki nr 2 (13) 2019 12 (7-18)
23. WIĘCKIEWICZ-ARCHACKA MARTA Od utrwalania do interakcji. Ewoluowanie praktyk autobiograficznych w internecie nr 1 (16) 2021 13 (167-179)
24. WIĘCKIEWICZ AGNIESZKA Freud’s disciples between biography and autobiography. Towards a collective history of the psychoanalytic movement nr 2 (13) 2019 13 (19-31)
25. WIĘCKIEWICZ AGNIESZKA Autobiografia między opresją a emancypacją. Wprowadzenie do artykułu Philippe’a Lejeune’a Autobiographie et homosexualité en France au XIXe siècle nr 2 (13) 2019 3 (99-101)
26. WIĘCKIEWICZ AGNIESZKA Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego nr 2 (13) 2019 12 (47-58)
27. Wierski Dominik Ucieczka w formę. Intymizm w portretach sportowców w filmach dokumentalnych Superciężki i Wojownik Jacka Bławuta nr 2 (9) 2017 11 (61-71)
28. WIELGOSZ ANETA Autofikcja we współczesnym komiksie włoskim. Przypadek Toffola i Gipiego nr 1 (12) 2019 15 (195-209)
29. WIATR PRZEMYSŁAW Nomada z Pragi – Vilém Flusser i paradoksalność ludzkiej egzystencji nr 2 (17) 2021 15 (175-189)
30. WESOŁOWSKA JULIA Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.) nr 2 (15) 2020 12 (139-150)
31. WEISER PIOTR „Autobiografia? Mam wrażenie, że napisałem ją za wcześnie…” Fackenheima marzenie o Aufhebung nr 1 (16) 2021 18 (149-166)
32. Warkocki Błażej Rasowy kształt niemęskości. O Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza nr 1 (6) 2016 16 (97-112)
33. WALKE ANIKA A People’s Biography: Ada El’evna Raichonak and Her Hermanavichy nr 1 (14) 2020 22 (123-144)
34. WAGNER IZABELA Zdjęcie z konkursu piękności i inne dokumenty osobiste. O pracy badawczej i poszukiwaniu znaczeń „czarnych dziur” – na przykładzie rekonstrukcji biografii Zygmunta Baumana nr 1 (14) 2020 23 (145-167)
35. VALENTINO GENNARO Powrót do rodzinnego Bagheria, czyli historia nieudanego pojednania nr 2 (17) 2021 10 (207-216)
36. UTZ RAPHAEL Making Love and Make-Belief: Male Sexual Barter in Dov Freiberg’s To Survive Sobibor nr 1 (14) 2020 18 (75-92)
37. Urbańczyk Paulina Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a nr 1 (4) 2015 21 (39-59)
38. Trzeciak Katarzyna Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick nr 1 (10) 2018 12 (13-24)
39. TOMCZYK ANNA Życie, które podzielił Atlantyk. Biografia Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego nr 1 (12) 2019 13 (245-257)
40. TOMCZOK MARTA Nastroić się na teren: między opowieścią kairotyczną a ognostyczną nr 2 (21) 2023 16 (23-38)
41. Tomczok Marta Boks – gwałt – męskość (na przykładzie Wielorybów i ciem. Dzienników oraz Króla Szczepana Twardocha) nr 2 (9) 2017 15 (151-165)
42. TOMASIK WOJCIECH Dwie podróże Sienkiewicza (o labiryncie czasowym XIX-wiecznej Europy) nr 1 (16) 2021 14 (109-122)
43. TIERLING-ŚLEDŹ EWA Gawęda (autobiograficzna) nr 2 (15) 2020 14 (109-122)
44. Telec Jakub Piotr Zaremba i generacja 1910 nr 2 (3) 2014 12 (165-176)
45. Taborska Katarzyna Mówione „miniatury” autobiograficzne pograniczy nr 2 (3) 2014 11 (125-135)
46. TABORSKA KATARZYNA Autobiograficzne narracje zebrane. O kategorii współautorstwa w tle nr 2 (15) 2020 11 (67-77)
47. TABORSKA KATARZYNA „Ustawiania” odbioru dzieła na przykładzie wybranych prezentacji niemieckiego wydania powieści Artura Daniela Liskowackiego nr 1 (18) 2022 13 (173-185)
48. TABORSKA KATARZYNA Strategie kreowania wizerunków dziecka w narracjach autobiograficznych pokolenia wojenno-pojałtańskiego. Wstęp do analizy przypadków nr 1 (12) 2019 13 (89-101)
49. Taborska Katarzyna Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji nr 1 (1) 2013 11 (39-49)
50. ŚWIERKOSZ MONIKA Uwięzione ciało. Wokół Listów z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej nr 1 (12) 2019 13 (231-243)