Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 132 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. DIE VERTRIEBENEN-KALENDER UND DEREN ROLLE IM PROZESS DER EINGLIEDERUNG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
3. Total Energy Cost- Aerobic and Anaerobic, Exercise and Recovery- of Five Resistance Exercises
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Przejdź
4. New and rare water mite (HydracHnidia) species in Polish fauna found in the Krąpiel river and valley water bodies in Ińskie lake district
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
5. The effect of mowing on moss mites (Acari, Oribatida) of Xerothermic reserve Gruczno
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
6. Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2015 (10) 2015 Przejdź
7. Rozważania o podatkach w Bogactwie narodów. Aktualność myśli
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
8. VINETA, SEDINA, GREIF: EINIGE LITERARISCHE BEISPIELE FÜR POMMERSCHE MYTHEN UM 1900
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
9. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego refleksje o istocie zgodności hermeneutycznej, funkcji poznawczej i etycznej poezji…
(Meluzyna)
nr 1 (2) 2015 2015 Przejdź
10. Zaplecze inwencyjne Spitamegeranomachii Jana Achacego Kmity
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
11. Penelopea Jana Achacego Kmity wobec Listu 1 św. Hieronima ze Strydonu oraz Zuzanny Jana Kochanowskiego
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
12. Ugrupowania lokalne i partie polityczne w wyborach samorządowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2014
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Przejdź
13. Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Przejdź
14. Modeling the Total Energy Costs of Resistance Exercise: a Work in Progress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
15. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
16. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
17. Kollektive Erwählung und souveräne Gleichheit
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Przejdź
18. Kontakty międzynarodowe Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu w latach 1989–2011
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
19. Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Przejdź
20. Polityczne uwarunkowania rozstrzygnięć administracji lokalnej w sprawach zgromadzeń
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
21. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
22. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Przejdź
23. Aktivitätsmodelle der deutschen Frauenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in gesellschaftlicher und publizistischer Tätigkeit von Paulina Kuczalska-Reinschmit
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
24. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
25. Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
26. Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
27. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
28. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
29. Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Przejdź
30. KREOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW ORAZ KULTUROWEJ BAZY PRZYCIĄGANIA TALENTÓW DO ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
31. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
32. Hermit beetle’s (Osmoderma eremita Scopoli, 1763) occurrence in roadside double row of willows
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
33. Rasowy kształt niemęskości. O Pamiętniku Stefana Czarnieckiego Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
34. O pilnej potrzebie zmian unormowania tzw. reklamacji w wewnętrznym prawie przewozowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
35. Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
36. Obciążenie nieruchomości skarbowych I samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
37. Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
38. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
39. Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
40. Odległe zwierciadło. Wiek wyboru pomiędzy Polską wyszehradzką a jagiellońską
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
41. W poszukiwaniu optymalnej konstrukcji limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
42. Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
43. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
44. Bajki dla dialektyków. Kafka i Benjamin między mitem a wyzwoleniem
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
45. Czynniki kształtujące przywiązanie trwania pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
46. Służebność przesyłu
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
47. Potencjalne korzyści oraz negatywne konsekwencje emisji obligacji podporządkowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
48. Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Przejdź
49. W kręgu religijności antycznej − misteria eleuzyjskie. Od mitu do kultu
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
50. „Spitamegeranomachia” Jana Achacego Kmity - edycja księgi pierwszej
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
51. VERTRETER DES BRITISCHEN KONSULARDIENSTES IN STETTIN IN DEN JAHREN 1946–1951.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
52. Directions of change in corporate fringe benefits
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
53. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
54. Otoczenie legislacyjne regulujące funkcjonowanie transakcyjnych limitów skarbowych w relacji z przedsiębiorstwem niefinansowym na walutowym rynku pozagiełdowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
55. Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
56. Motywacja klientów do zaangażowania w społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
57. Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
58. Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
59. Nowa rola komitetów audytu w spółkach zainteresowania publicznego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
60. Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
61. Lvovské emancipantky ve srovnání s českým ženským hnutím na sklonku 19. století. Na příkladu časopisu „Ster“ („Kormidlo“), za redakce Pauliny Kuczalské-Reinschmit (1895–1897)
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
62. Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
63. Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
64. Spitamegeranomachia Jana Achacego Kmity – edycja księgi drugiej
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
65. Kirgiski syndrom MIRAB
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
66. Zmiany w przekazach migrantów w krajach rozwijających się
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
67. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych - aspekt podatkowy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
68. Regionalne praktyki pamięci niemieckiej w toku przemian. Uwarunkowania, konteksty, odniesienia
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Przejdź
69. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
70. Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
71. Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Przejdź
72. Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
73. Polish Suffragettes and the European Women’s Movement at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Paulina Kuczalska-Reinschmit’s Social Activism and Journalism
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
74. Development of equity regulations in the Basel framework
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
75. Die Entwicklung der Sakraltopographie einer pommerschen Landstadt vor und nach der Reformation – Grimmen im 16. Jahrhundert
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
76. Exemt, frei und unabhängig? Die Bischöfe von Kammin in vorreformatorischer Zeit
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Przejdź
77. Wpływ form motywowania na pobudzanie zaangażowania pracowników – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
78. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
79. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
80. Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim (od wady rzeczy sprzedanej do jej niezgodności z umową)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
81. Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Przejdź
82. Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
83. Aleksander. Fantazja biograficzna
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
84. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
85. DIE FELDZÜGE DES BOLESŁAW SCHIEFMUND NACH BELGARD UND KOLBERG UND DIE ANFÄNGE DER SYMBOLISCHEN INBESITZNAHME POMMERNS DURCH POLEN
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Przejdź
86. Mit dzieciństwa – mit początku. Grenadier-król i Dziecko przez ptaka przyniesione Andrzeja Kijowskiego (1928–1985) w świetle mitoanalizy
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
87. STATUTE OF LIMITATIONS FOR PASSENGER CLAIMS RESULTING FROM THE EUROPEAN UNION REGULATIONS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
88. Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charlesa Baudelaire’a według Waltera Benjamina
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Przejdź
89. Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Przejdź
90. Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
91. Wissenschaftliche Diskussionen über die Grenzen der linguistischen Forschung: „Linguistische Treffen in Wrocław“ [Vol. 15]
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
92. Pozycja brytyjskiego szefa rządu w ramach rdzenia egzekutywy oraz kilka uwag na temat praktyki koalicyjnej z lat 2010–2015
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Przejdź
93. Autonomia, exodus, zaangażowanie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
94. Das Problem der verschwiegenen Arisierung jüdischen Eigentums in der zeitgeschichtlichen KJL – Zu Mirjam Presslers Jugendroman "Die Zeit der schlafenden Hunde" (2003)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
95. DIE BEZIEHUNGEN DER LUTIZEN IM OSTSEERAUM (10.–12. JAHRHUNDERT)
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
96. BOLESLAVUS NON SOLUM AUREM CORRECTORIBUS NON ADHIBUIT […] – WAR GALLUS ANONYMUS DEM POLNISCHEN FÜRSTEN BOLESŁAW III. SCHIEFMUND WIRKLICH VORBEHALTLOS POSITIV EINGESTELLT?
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
97. Notifications of dangerous products from European Union countries in the RAPEX as an e-service
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
98. Tetranychus urticae changes its oviposition pattern in the presence of the predatory mites, Phytoseiulus persimilis and Typhlodromus bagdasarjani
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
99. Report of Rhombognathus scutulatus (Acari: Halacaridae) from Goa, India
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
100. Religious instruction in Polish public schools in light of universal and European standards
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Przejdź
Strona