Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 305 (limit rekordów: 100, liczba stron: 4).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
2. Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
3. WYBRANE PROBLEMY POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
5. Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
6. ROZWóJ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM BIAŁORUSI nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
7. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
8. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
9. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
10. Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
11. Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
12. Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
13. Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
14. Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
15. Moderators of Job Characteristics – Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
16. Customer Ratings as a Tool for the Information Asymmetry Reduction in the Hospitality Market nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
17. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
18. Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
19. The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
20. Extraversion and its Importance in the Hospitality Workplace. Analysing the Selected Job Outcomes nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
21. The Structure of the Health Resort Tourism Brand nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
22. Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism – The Old Town In Warsaw nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
23. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
24. The Income from Accommodation and Food Services in Eco-Agritouristic Farms in Eastern Poland nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
25. Factors Affecting the Development of Catering Enterprises in Poland nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
26. The Tourist Attractiveness of Rural Spas on The Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
27. The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
28. School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
29. Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
30. The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
31. The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
32. The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
33. The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
34. The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
35. The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion” nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
36. The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
37. Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
38. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
39. The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
40. The Selected Aspects of Tourism Development – an Example of the Świętokrzyskie Province nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
41. The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
42. The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
43. The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
44. Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
45. Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
46. Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
47. Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
48. Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
49. Segmentacja rynku usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
50. Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
51. Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie „Industriady 2014” nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
52. Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
53. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska) nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
54. Dopasowanie produktów turystycznych do potencjalnych oczekiwań turystów na przykładzie Puerto de la Cruz na Teneryfie nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
55. Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
56. Atrakcyjność turystyczna Dąbek koło Darłowa oraz wybrane cechy ruchu turystycznego w miejscowości w opinii turystów nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
57. Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
58. Wyspy tropikalne jako nowy kierunek wyjazdów turystycznych wśród Polaków nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
59. Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
60. Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
61. Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
62. Kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży gimnazjalnej z wybranych województw nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
63. Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
64. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
65. Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie konsumentów nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
66. Badania cech ruchu turystycznego w wybranych obiektach sanatoryjnych uzdrowiska Polańczyk nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
67. Aktywność turystyczna seniorów w Polsce nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
68. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
69. Aktywność turystyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na przykładzie wybranych placówek w Wielkopolsce nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
70. Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
71. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
72. Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem (case study) nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
73. Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
74. Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
75. Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
76. Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko Biała nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
77. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
78. Istota animacji urlopowej i jej rola w kształtowaniu jakości obsługi ruchu turystycznego nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
79. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
80. Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
81. Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
82. Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
83. Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie „ Parków wodnych” nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
84. Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
85. Największe atrakcje turystyczne w województwie świętokrzyskim w opinii turystów nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
86. Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
87. Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
88. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
89. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
90. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
91. Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
92. Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
93. Współczesny marketing w turystyce i jego specyfika nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
94. Ekonomia dzielenia się i jej przejawy w turystyce nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
95. Znaczenie koncepcji sharing economy na rynku turystycznym nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
96. Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
97. Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
98. Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
99. Foresight jako narzędzie rozwoju turystyki regionalnej – studium przypadku regionu Laponii (Finlandia) nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
100. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
Strona