Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 176 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. ARABISMEN IN DEUTSCHEN WÖRTERBÜCHERN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. DEUTSCHE SPRACHPFLEGE INKLUSIV. FREMDWORTDISKUSSION IN ZWEI GROSSEN TAGESZEITUNGEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
3. ZUR INTEGRATION EINIGER INTERDISZIPLINÄRER DIMENSIONEN DER PHRASEOLOGIE: ETYMOLOGIE, SPRACHGESCHICHTE, KULTURSEMIOTIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
4. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
5. DAS PETRI-WÖRTERBUCH (1806-1929) – EIN LEXIKOGRAFISCHER ERFOLG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
6. PHRASEOLOGISMEN IN DER SEEMANNSSPRACHE DES 18. JAHRHUNDERTS – AM BEISPIEL DES „ALLGEMEINEN WÖRTERBUCHES DER MARINE“ (1793-1798) VON JOHANN HINRICH RÖDING
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
7. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
8. Nabokovowski sposób dotykania rzeczywistości: gra światła i barw w opowiadaniu "Detale zachodu słońca"
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Skrzydlate słowa Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
10. Obraz Polaków w felietonach Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
11. Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
12. Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
13. Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Przejdź
14. Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Przejdź
15. Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
16. Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
17. Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w.
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
18. „Wünschelrute“ Deutsch: Über Sprachkritik und Sprachreflexion als Modi der Erinnerungshandlungen in Katja Petrowskajas „Vielleicht Esther“ (2014)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
19. Andere Sprache – anderes Denken: Eine Reflexion über die Beziehung von ‚sprachlich determinierter Weltansicht‘, ‚sprachlichem Relativitätsprinzip‘ und ‚Konstruktivismus‘
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
20. ‚Worum es geht‘: Zum Funktionenspektrum eines Thematisierungs-Ausdrucks in der allgemeinen Wissenschaftssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
21. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
22. Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
23. Einige Fragen der Pro-drop-Konfigurationen im Jiddischen mit syntaktischen Merkmalen des Deutschen und Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
24. Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz. Deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
25. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
26. Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
27. Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002–2013) and Olga Martynova (2013)
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
28. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
29. Relacje: człowiek – świat zwierząt w porównaniach występujących w tekstach Stefana Żeromskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
30. Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
31. Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
32. Nekromancja w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
33. Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
34. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
35. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
36. Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
37. Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
38. The acoustic properties of the syllabic rhotic of Croatian
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
39. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
40. El piano o la dignidad en la pobreza
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
41. Poprawa jakości specyfikacji wymagań za pomocą przykładów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
42. Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Przejdź
43. Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
44. Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
45. Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Przejdź
46. Problem aktualności języka mistycznego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
47. Verdeutschungswörterbücher mit dem Fachwortschatz in der deutschen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
48. Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
49. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
50. Zu syntaktischen Aspekten der deutschen Rechtssprache im Vergleich mit der polnischen Rechtssprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
51. Skrzydła – wyraz i nośnik symboli w tekstach Stefana Żeromskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
52. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
53. Porównania w powieści Matka Makryna Jacka Dehnela – ogólna charakterystyka struktury i semantyki
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
54. O kilku skrzydlatych słowach Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
55. Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
56. Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
57. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
58. Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
59. Revue des recherches empiriques sur l’anxiété langagière et la réussite
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
60. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
61. Językowy obraz dzieciństwa Tomaszka Niechcica w świecie przedstawionym Nocy i dni Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
62. Leksem błękitny w polskiej prozie (badania korpusowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
63. O językowej konwencji podróży w audycji Radia Szczecin „Machina czasu”
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
64. Indywidualizacja języka bohaterów jako element charakterystyki postaci w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
65. Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu modowym Macademian Girl
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
66. Współczesne metody filologiczne w interpretacji żydowskich dokumentów osobistych
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
67. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
68. Synonimia w świetle Słownika synonimów polskich Adama Stanisława Kra sińskiego z 1885 roku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
69. Jak się ma krawat do kravat’, dywan do divan czy kawior do kavior, czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
70. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
71. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
72. Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
73. Kalki z języka angielskiego w dyskursie religijnym polskich protestantów pentekostalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
74. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
75. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
76. Przymiotniki barwny, bezbarwny, kolorowy w historii języka polskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
77. Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
78. Funkcje barw w powieści Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
79. Związki akomodacyjne jako wyróżnik zależności składniowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
80. Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii. Kwalifikatory w Słowniku synonimów polskich Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
81. Między synchronią a diachronią, czyli o problemach z modelowaniem systemu słowotwórczego polszczyzny
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
82. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
83. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
84. Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750–1860)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
85. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
86. Językowa kreacja miasta w Bambino Ingi Iwasiów
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
87. O staropolskich i późniejszych derywatach i frazeologizmach z elementem skoro (z uwzględnieniem tła słowiańskiego)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
88. Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce // paluszki lizać
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
89. Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
90. Hierarchiczne układy w tekstach prawnych
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
91. Językowa kreacja uczuć Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
92. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
93. Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
94. The Urban Language (Urbslingua) ‒ Phenomenological Method
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Przejdź
95. Językowa rzeczywistość edukacyjna w wielokulturowych Chinach. Jedność czy różnorodność?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
96. Badacz języka wobec triady: pisarz – tworzywo językowe – tekst (studium warsztatowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
97. Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie na przełomie XX i XXI wieku – próba bibliografii
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
98. „Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
99. "Zwiastowania" Guida Reniego w kontekście pragmatyki językowej
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
100. Problemy metodologiczne z badaniem orientalizmów w języku polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
Strona